Category Archives: Teaching in Life Sciences

Teaching in Life Sciences: Current practices and development. Reports from University pedagogy courses at Viikki Campus.

Winter news 2018 from Viikki Campus!

Greetings from the Viikki Educational Technology Services team and the Senior Lecturers in University Pedagogy! We hope that the new academic term has started well for everyone.

The Viklo Teacher Café continues!

The Viklo Teacher Café will be held on Monday, 5th March, 2018 at the new Viikki Learning Center (Biocenter 1, 1401)

The theme of the first Viklo Café of the year will be “The learning processes of the key concepts of your scientific field.” Please join us for this event to discuss and brainstorm new ways to to teach and learn scientific concepts in your field. This informal workshop will be lead by our new Senior Lecturer in University Pedagogy, Ilona Södervik, who is a specialist in the pedagogy of concept learning in higher education. After an introduction to the topic, we will work in small groups. In addition, the Viikki educational technology specialists will demonstrate and lead a discussion on Viklo Café pedagogical possibilities, including the Clevertouch smartboard and streaming between campuses.

Sign up here (for refreshments): https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/53463/lomake.html

Audiovisual support at Viikki Campus

At the start of this year, a new audiovisual support team started working at the Viikki Campus: Ada Ullström and Eeva Hagel. Contact the support team if you need help with for example the following: Adobe Connect and UniTube support on-site in classrooms as well as remote assistance in the Viikki campus area and other educational technologies such as Smartboards, Presemo and Flinga. You can contact the AV-team through e-mail at viikki-av@helsinki.fi and through the service line: +358 40 631 0030. Please make sure that you book your support time well in advance before the actual recording time or lecture streaming event.

A new Examinarium room in Viikki

In the beginning of February a room with six computers for electronic exams in the Examinarium system will open on the 4th floor of Infocenter Korona. Read more about Examinarium here: https://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Moodle updated to version 3.3

In January 2018, Moodle was updated to version 3.3 tammikuussa. For information about what changed, please refer to Moodle news blog: https://blogs.helsinki.fi/moodle-news/en/

Teaching in Life Sciences-lehdellä omat verkkosivut

Teaching in Life Sciences -lehti on kokoelma opettajien ja tutkijoiden työpapereita elämäntieteiden alalta. Lehden tavoitteena on tukea oppineisuutta opetuksessa ja oppimisen tukemisessa. Toimitetut artikkelit ovat pienimuotoisia tutkimuksia, tapausesimerkkejä ja keskustelupuheenvuoroja, joita on kirjoitettu muun muassa yliopistopedagogiikan koulutuksissa ja osana opetuksen tutkimus- ja kehittämistehtäviä yliopistossa. Hyväksytyt artikkelit julkaistaan digilehtenä.

Teaching in Life Sciences -verkkojulkaisulla on oma sivustonsa osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/teaching-in-life-sciences/. Sivustolta löytyy myös Viikin opettajien tukiblogin alla julkaistu ensimmäinen numero ja tietenkin jatkossa tulevat numerot.

Teaching in Life Sciences: Current practices and development Vol 1 (Fall)

Teaching in LIfe Sciences -verkkojulkaisulla on oma sivustonsa osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/teaching-in-life-sciences/. Sivustolta löytyy myös tämä ensimmäinen numero ja jatkossa julkaisun tulevat numerot.

Yliopistopedagogiikan kurssilla YP5 Viikissä 2013 työstettiin opetuksen kehittämistehtäviä. Ryhmien töitä julkaistaan uudessa verkkojulkaisussa Teaching in Life Sciences: Current practices and development, jossa Viikin pedagogiset yliopistonlehtorit toimivat editoreina Hanni Muukkonen, Mirja Ruohoniemi, Nina Katajavuori ja Viivi Virtanen.

Ensimmäinen lehti julkistetaan VIKLO opettajakahvilassa 21.10.2014. Kiitos kirjoittajille!

Eskelinen, E.-L., Peltoniemi, M., & Roine, E. (2014). Syvasuuntautunut suhtautuminen oppimiseen: Mitä opettaja voi tehdä sen edistämiseksi? Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol 1(Fall), 1-16.

Koho, N., Leppälä, J., Mustonen, E. & Niemelä, T. (2014). Vertaisoppimisen monet muodot korkeakouluopetuksessa. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol 1(Fall), 17-29.

Haukka, K., Pessa-Morikawa, T., Steffen, K. & Tengvall, U. (2014). Miten voidaan kehittää kommunikaatiota pienryhmissä. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 1 (Fall), 30-47.