Pedagogiset yliopistonlehtorit

KOULUTUSOHJELMAT VIIKIN KAMPUKSELLA

Viikin jokaisella koulutusohjelmalla on nimetty pedagoginen yliopistonlehtori. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa koulutusohjelman tutkimusperustainen opetuksen kehittäminen yhdessä muiden kanssa sekä tähän liittyvä tutkimustyö tiedekunnan tieteenaloilta. Viikin kampuksen pedagogiset yliopistonlehtorit ovat osa Life science Education tutkimusryhmää. Kampuksen pedagogiset yliopistonlehtorit järjestävät sekä henkilöstölle että jatko-opiskelijoille suunnattua yliopistopedagogista koulutusta. Pedagogiset yliopistonlehtorit myös toimivat kjoulutusohjelmien pedagogisena tukena

Pedagogiset yliopistonlehtorit kuuluvat yliopiston laajuiseen pedagogisten yliopistonlehtorien verkostoon.

Lisää tietoa Viikinkampuksella tehtävästä pedagogisesta tutkimuksesta löytyy täältä.

»» Yhteystiedot

Leave a Reply