Opetusteknologiapalvelut Viikissä

Viikin kampuksella on kolme verkkopedagogiikan asiantuntijaa, joista jokainen on myös tiedekunnan nimetty opetusteknologiapalveluhenkilö. Asiantuntijat auttavat kampuksen henkilökuntaa verkko-opetukseen liittyvissä teknisissä ja pedagogisissa kysymyksissä.

Kampustasolla verkkopedagogiikan tuki tekee jatkuvaa yhteistyötä muun muassa suunnittelemalla ja järjestämällä koulutuksia sekä jakamalla kokemuksia. Kampuksen Viklo-kahvilat järjestetään pedagogisten yliopistonlehtoreiden ja tukihenkilöiden yhteistyönä.

Räätälöityä opetusteknologiakoulutusta voit myös tilata henkilöstökoulutusjärjestelmä Suffelista. (vaatii HY-tunnukset)

Yleensä kannatta pyytää apua suoraan opetusteknologiapalveluiden tukiosoitteista koska niitä lukevat kaikki opetusteknologiapalveluiden asiantuntijat ja se helpottaa mm. palvelupyyntöjen  jakamista työtilanteen mukaan tai lomien aikana:

opetusteknologia@helsinki.fi
moodle@helsinki.fi (Moodle-asiat)

Unitube-järjestelmän teknisissä ongelmissa tukiosoite on:

unitube@helsinki.fi

Videoneuvottelupalvelussa ja Skype/AC teknisissä ongelmissa:

verkkokokous@helsinki.fi

»» Yhteystiedot

Leave a Reply