Fresh Air Club

Mistä fresh air clubissa on kysymys?

Kurt Lewinin ympärille kehittyi 1940 luvulla hot air club nimeä kantanut keskustelukerho, jossa pohdittiin filosofisia ja psykologisia kysymyksiä rennossa ilmapiirissä. Kerho kokoontui kahviloissa tai Lewinin luona. Keskustelut olivat hyvin intensiivisiä ja täynnä tieteen paloa.

Tästä saimme idean perustaa oman samoja linjoja jäljittelevän keskustelukerhon, jossa keskityisimme niin sosiaalipsykologisten, psykologisten kuin sosiologistenkin kysymysten yleisluontoiseen pohdintaan tämän ajan nuorten maailmankatsomuksen, uusien tieteellisten löydösten ja omien intuitiivisten käsitysten pohjalta. Tarkoitus on kasata yhteen ihmisiä erilaisine ajatuksineen, tietoineen ja kokemuksineen saman alan sisältä pohtimaan kaikille tuttuja ja kiinnostavia asioita ja synnyttää innostusta ja oivalluksia. Nimi fresh air kehittyi ajatuksesta, että olisi hauska päästä tuulettamaan omia ummehtuneita ideoita ja käsityksiä, sekä toisaalta saattaa lukemaamme sosiaalipsykologista dataa uudestaan päivän valoon.

Vaikka tarkoituksena kerholla ei ole yhtyä synergiaa ja innovaatioita julistavaan tuulelukseen, sen henki on kuitenkin kannustava ja positiivinen. Kenenkään ei tarvitse pelätä joutuvansa hiillostavan kritiikin kohteeksi vaan kaikki ovat alusta asti samalla viivalla. Kiinnostuksen kohteena ovatkin pikemminki sisäistetyt omat käsitykset, kuin kartutettu tietopohja.

Hiillostusta ja hikoilua seminaarien jälkeenkin? – ei 

Jos et lukenut edellistä lausetta, niin kerrataa: kyse ei ole vakavasta seminaarimuotoisesta tiedefoorumista, vaan yksinkertaisesti opiskelijoiden kokoontumisesta yhteen keskustelemaan heitä kiinnostavista ajatuksista.

Miten tämä toteutuu käytännössä?

Tavoitteena on kokoontua kerran viikossa joko meillä, kahvilassa, kuppalassa tai uuden ylioppilastalon järjestötiloissa riippuen ilmottautuneiden määrästä. Toivomme teidän siis ilmoittautuvan samalla viikolla ennen kyseistä päivää, että voimme sopia tarpeeksi suuresta kokoontumispaikasta.

Kullakin kerralla jokainen saa kertoa (mikäli haluaa), mitä on viime aikoina pohtinut. Toisaalta voi kertoa myös näkemästään elokuvasta, unesta, kuulemastaan uutisesta tai mistä tahansa, mikä on jotenkin erikoinen ja innostaa kaikkia keskusteluun. Jos kuitenkaan innostavaa aihetta ei löydy , olemme kesän aikana keränneet ylös listan mielenkiintoisia ja taatusti innostavia kysymyksiä ryhmäkeskusteluiden aiheiksi, joita voimme ja tulemmekin käyttämään (halusitte tai ette :)). Lisäksi järjestämme teemailtoja, kuten utopia-illan (ihanneyhteiskuntasi), pahuus ihmisessä -illan, uskonto-illan, jne. Samalla viikolla statuslistalla ilmoitetaan seuraavan kerran valmiista aiheista ja viestit saattavat sisältää linkin esim. youtubevideoon tai johonkin muuhun asiaan liittyvään prime- aineistoon. Tarkoitus on, että kerho ei kuormita ketään, vaan siihen on helppo tulla ja siitä on helppo lähteä. Ylärajaa ilmoittautuneilla ei ole, eikä osallistujan ole välttämättä pakko olla ilmoittautunut tai edes sos.psykan opiskelija, vaan pää-asia on, että innostusta löytyy.

Pääsyylliset tähän kaikkeen

Ville Harjunen ja Otto Halmesvaara

Ilmoittautumiset & info:

sähköpostiin, facebookkiin, suullisesti tai puhelimitse (myös postikortilla):

ville.harjunen@helsinki.fi , http://www.facebook.com/editaccount.php?networks#!/pages/Fresh-Air-Club/138970192806027?v=page_getting_started&ref=sgm    – facebookryhmä, puh. 0504922807

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *