Opiskelijatoiminta

Toimin vuoden 2011 Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opiskelijoiden ainejärjestön (Status ry) puheenjohtajana. Tämän jälkeen asetuin ehdolle HYY:n edaattorivaaleihin ja olen toiminut kuluneen vuoden aikana varsinaisena edaattorina Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa ja vaikuttanut mm. opintoasiainvaliokunnassa sekä ollut mukana suunnittelemassa HYY:n toimintastrategiaa vuosille 2015-2020.
Ainejärjestövuosien aikana järjestimme yhteistyössä Kompleksin kanssa ”Opiskelija yli laidan” -paneelikeskustelun opiskelijoiden mielenterveysongelmista ja niihin liittyvistä käsityksistä. Paneelissa oli puhujina niin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen mielenterveysseuran edustajia kuin YTHS:n ja HYY:n vaikuttajia.

Ainejärjestötyö ja opiskelijapolitiikka ovat opettaneet laajasti työn koordinointitaitoja, tiedon hankintaan liittyviä taitoja sekä kyvyn reagoida joustavasti muuttuvaan tehtäväkenttään. Poliittinen vaikuttamistyö on osoittaunut jokseenkin mielenkiintoiseksi, mutta tieteellinen työskentely vetoaa itseeni kuitenkin enemmän.

Olemme Vetäneet yhdessä Otto Halmesvaaran kanssa sosiaalipsykologian opiskelijoille suunnattua keskustelukerhoa 2010 keväästä lähtien. Kokoontumiset ovat olleet jokseenkin suosittuja ja paikalle on tullut myös muiden alojen edustajia. Olemme tutustuneet opintotarjonnan ulkopuolisiin aiheisiin, kuten pahuuden psykologisiin ilmenemismuotoihin, onnellisuuteen, evoluutiopsykologiseen lähestymistapaan, uskonnon psykologisiin syihin jne. Osallistujien palautteen mukaan fresh air club on opettanut tieteellisen keskustelun ja argumentoinnin taitoja ja tarjonnut oivan keinon vertailla omia ja toisten näkemyksiä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *