Käytäntötutkimuksia tutustuttavaksi!

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat suorittavat sosiaalityön käytäntötutkimusjakson osana opintojaan. Opiskelijat ovat olleet tiivistahtisen asiakastyön kehittämisen ”auttavia käsiä” ja heidän tuottamaansa tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Työyhteisöjen tarjoamat aiheet kertovat käytännön arjessa askarruttavista kysymyksistä.

http://www.socca.fi/uutiset/opiskelijoiden_kaytantotutkimuksista_arvokasta_tietoa_tyoyhteisoille.6497.news