Hanke esittäytyi ”Naiset musiikki ja maailma” -seminaarissa

Kirjoittanut Nina Öhman

 

World wide women -työryhmä esitteli hanketta julkisesti ensimmäistä kertaa 13.11.2021 Etnosoi!-seminaarissa ”Naiset, musiikki ja maailma”. Seminaarissa työryhmän jäsenet kertoivat omista projekteistaan ja esittivät niihin liittyen videoita ja musiikkia. Esitelmien keskiössä olivat naismuusikot ja erilaisten raja-aitojen ylittäminen. Keskustakirjasto Oodin Maijansaliin oli kokoontunut noin 30 kuuntelijaa; heidän osallistumisensa osoitti laajan yleisön mielenkiinnon naisten musiikillista elämää käsittelevää tutkimusta kohtaan.

Jenni Hanikka
Jenni Hanikka

Kokonaisuutena työryhmän esitelmät painottivat musiikin tärkeää merkitystä naisten ilmaisukeinona eri puolilla maailmaa.  Monille naismuusikoille ja heidän yleisöilleen musiikki ei ole vain jokapäiväisen elämän “koriste”, vain viihdettä (vaikka se voi olla sitäkin), vaan musiikillinen toiminta antaa heille mahdollisuuden yhteiskunnalliseen kannanottoon, aktivismiin ja visiointiin paremmasta tulevaisuudesta.

Kuten esitelmät havainnollistivat, naisten musiikillinen työ on usein rajoja rikkovaa ja yhteiskunnan odotuksia haastavaa. Esimerkiksi Marjo Smolanderin ja Awa Sanén (taiteilijanimeltään Eve Crazy) musiikillinen yhteistyö auttoi heitä löytämään yhteistä kosketuspintaa ja käsittelemään naisen asemaa yhteiskunnassa ja perhesuhteissa. Heidän videonsa taistelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan musiikin ja visuaalisen ilmaisun keinoin.

Marjo Smolander
Marjo Smolander

Ying-Hsien Chen esitteli etnografista tutkimustaan, jossa hän tarkastelee japanilaisten naisten kanteleen soittoa. Heidän keskuudessaan kanteleen soittaminen mahdollistaa yksilöille rauhallisen olotilan sekä yhteisöllisesti naisten oman musiikillisen toiminnan. Jenni Hanikka puolestaan esitteli malilaisia huiluja soittimina, jotka perinteisesti assosioidaan miesten soittimiksi. Hän myös soitti huiluilla perinteistä malilaista musiikkia omalla tyylillään sovitettuna. Lisäksi tilaisuudessa esitettiin kooste Siboné Orozan ja Antti Nordinin bolivialaisista cholita-yhtyeistä kertovasta dokumenttielokuvasta When I’m on Stage, I Rule. He myös kertoivat elokuvan tuotannon eri vaiheista ja kuvauksissa tehdyistä valinnoistaan.

Tapahtuman esitelmät toivat monin tavoin esille musiikin naisten elämässä erittäin rikkaana ja samalla ainutlaatuisena tutkimuskohteena. Kuten esimerkiksi cholitoja käsittelevä elokuva osoitti, yhdistettynä muihin taiteen muotoihin, kuten tanssiin ja visuaaliseen ilmaisuun, musiikki tarjoaa rajattomat mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Siboné Oroza
Siboné Oroza

Keskusteluosuudessa käsiteltiin muun muassa sitä, kuinka tutkijan tai muusikon oma positio vaikuttaa siihen, miten hänet vastaanotetaan kentällä, ja tutkimuksen tuloksiin.  Seminaarin puhujat kertoivat neuvotteluista, jotka eivät usein suoraan liittyneet heidän työhönsä vaan paikallisiin normeihin ja odotuksiin heidän eri rooleistaan esimerkiksi romanttisen kiinnostuksen kohteena, tutkijana, muusikkona tai äitinä. Keskustelussa todettiin myös, että naistutkijat/muusikot ja heidän yhteistyökumppaninsa saattavat löytää yhteistä perustaa työskentelylle juuri sukupuoli-identiteetin kautta. Toisaalta muut identiteetin osa-alueet saattavat määrittää valta-asemia tai rakentaa ihmissuhteita eri tavoin.

Kaiken kaikkiaan tapahtuman esitelmät osoittivat, miten musiikki mahdollistaa eriarvoisuuteen liittyvien ongelmien käsittelemisen ja eriarvoisuuden juurisyiden pohtimisen. Samalla esitelmät antoivat monipuolisen kuvan naisten musiikillisen toiminnan iloista sekä tekijöille että heidän yleisöilleen. Ilon lisäksi naisten musiikillinen toiminta tuottaa uusia ideoita ja tietoa, jotka laajentavat ymmärrystämme maailmasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *