Ajatuksia symposiumin jälkeen

Women–Music–Futures-symposium toi yhteen laajan kirjon sekä taiteellisiin että tieteellisiin hankkeisiin pohjautuvia esitelmiä. Vaikka esitellyt hankkeet tarjosivat moninaisia huomioita naisten musiikillisesta toiminnasta eri puolilla maailmaa, niistä löytyi myös useita yhteisiä teemoja. Useat esitelmät painottivat esimerkiksi musiikin luovan naismuusikoille ja heidän yleisöilleen tilan rentoutumiselle ja nautinnolle. Samalla musiikin tekeminen voi myös olla keino rakentaa keskinäistä solidaarisuutta ja tukiverkostoja. Joskus musiikki taas tarjoaa kanavan ilmaista oman mielipiteensä julkisesti.

– Nina Öhman

Oli vapauttavaa ja voimaannuttavaa nähdä naismuusikko-teeman toistuvan eri konteksteissa ympäri maailman ja nähdä että ei itse ole ainut, joka on kiinnittänyt huomiota naismuusikoiden jäämiseen vähemmistöön tai haluaa tehdä jotain asialle! Ongelmat ovat samankaltaisia erilaisista olosuhteista huolimatta, ja oli upeaa nähdä miten eri tavoilla tähän niihin on tartuttu.

– Jenni Hanikka

 

Oli ihanaa toivottaa tervetulleeksi Helsinkiin symposiumin verrattain pieni mutta sitäkin moninaisempi osallistujajoukko ja kuulla heidän viimeaikaisista ja käynnissä olevista hankkeistaan kahden symposium-päivän aikana. Nautin erityisesti tapahtuman lämpimästä ja rohkaisevasta ilmapiiristä ja eri puolilta maailmaa kotoisin olevien kollegoiden kanssa käydyistä keskusteluista.

Tan Sooi Bengin (etnomusikologian professori, Universiti Sains Malaysia, Penang) keynote-puheenvuoro havainnollisti hienosti, miten naiset ovat olleet keskeisissä rooleissa useissa paikallisissa musiikinlajeissa Malesiassa, kuten muuallakin maailmassa, vallitsevasta patriarkaalisesta arvomaailmasta huolimatta. Lisäksi malesialaisten naisten musiikillinen toiminta ei ole rajoittunut menneisyydessäkään vain paikalliseen ja perinteiseen, vaan he ovat olleet yhtä lailla aktiivisia erilaisten transkultuuristen ja kosmopoliittisten musiikkityylien kehittämisessä.

– Elina Seye

Viime hetken peruutuksista ja muutoksista huolimatta symposium sujui todella hyvin. Koska tapahtuma oli suhteellisen pieni, kaikkien kanssa ehti keskustella kahvitauoilla, lounaalla ja symposiumin jälkeen. Keynote-luento oli inspiroiva, ja koimme tunteellisen hetken, kun tutkija ja taiteilija kertoivat yhteistyöstään hankkeessa, jonka tavoitteena oli voimaannuttaa Belgiassa asuvia marokkolaisia naisia musiikin keinoin. Symposiumiin muotoutui läheinen, ystävällinen ja rohkaiseva tunnelma, joka yhdisti eri kulttuureista ja maista tulleet osallistujat World Wide Women -hankkeen arvojen mukaisesti.

– Ying-Hsien Chen

Mieleen jäi erityisesti, miten taiteilijuutta ja tutkimusta oli yhdistetty eri tavoin eri projekteissa. Esimerkiksi Kyynelkanavat-hankkeessa kolme taiteilija-tutkija-työparia tarkastelevat karjalaista itkuvirsiperinnettä eri näkökulmista.

– Marjo Smolander

On aina innostavaa kuulla naisista, jotka tekevät musiikkia eri puolilla maailmaa. Kokemus on erityisen ihastuttava pienehköissä tapahtumissa, kuten tämä symposium, jossa on helppo keskustella toisten kanssa myös epämuodollisissa tilanteissa. Koen antoisaksi sen, että voimme vertailla työmme tuloksia kollegoiden kanssa. Näyttää siltä, että monissa paikoissa naiset tekevät musiikkia osoittaakseen voimansa ja muuttaakseen ympäristöään taloudellisesti, terapeuttisissa tarkoituksissa tai jollain muulla tavalla.

– Siboné Oroza

Symposiumin päätti keynote-paneelikeskustelu otsikolla ”Musiikin sukupuolikysymykset – haasteita, mahdollisuuksia ja tulevaisuuksia”. Panelisteiksi oli kutstuttu Iva Nenić (etnomusikologi ja kulttuuriteoreetikko, University of Arts, Belgrad, Serbia) ja Minnakaisa Kuivalainen (Tampereen Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja ja Europe Jazz Networkin hallituksen jäsen). Paneelin puheenjohtajana toimi Nina Öhman (tutkijatohtori Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa). Keskustelu naisista ja musiikista menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa johti panelistit toteamaan, että edistysaskelia on tapahtunut. Silti on vielä paljon työtä jäljellä, eikä ole syytä jäädä paikoilleen tyytyväisenä tähänastisista saavutuksista, sillä tilanne voi tulevaisuudessa myös huonontua.

Panelistit toivat esille, miten naisten musiikillinen toiminta kulttuurirajat ylittävissä yhteyksissä ja monissa erilaisissa musiikkiskeneissä voi tuottaa sekä uusia haasteita että positiivisia muutoksia. He käsittelivät myös niitä rakenteellisia ja institutionaalisia ongelmia, jotka edelleen vaikeuttavat naisten musiikkiuran rakentamista. Nais-etuliitteen käyttäminen nostaa esiin muusikon sukupuoli-identiteetin, mikä voi olla itsessään kannanotto, mutta usein muusikot toivovat, ettei heidän sukupuolensa vaikuttaisi siihen, miten heidän musiikkiaan kuunnellaan. Lisäksi panelistit keskustelivat siitä, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia intersektionaalinen näkökulma tuottaa tutkimukseen, musiikin tekemiseen ja musiikkiteollisuuteen. Todettiin, että feminismi voi ilmetä monin tavoin eri konteksteissa. Keynote-sessio päättyi avoimeen keskusteluun yleisön kanssa, ja siinä painottui edelleen sukupuolen ja musiikin kytkentöihin liittyvien kokemusten moninaisuus.

– Nina Öhman