All Female Orchestra – Ylirajaista yhteistyötä Malissa

All Female Orchestra -osaprojekti tuo yhteen naismuusikoita Malin useista etnisistä ryhmistä, samoin kuin kaksi suomalaista muusikkoa – Jenni Hanikka ja Marjo Smolander (ks. työryhmä) – joilla on runsaasti kokemusta niin monikulttuurisista musiikkiprojekteista kuin nimenomaan malilaisten muusikoiden kanssa työskentelystä. Osaprojektin vastuuhenkilönä Malissa toimii Salome Dembélé, jonka laajat kontaktiverkostot ja malilaisten musiikkiperinteiden asiantuntemus ovat olennainen voimavara projektille.

Dembélé, Hanikka ja Smolander suunnittelevat yhdessä All Female Orchestran musiikillista yhteistyötä, johon kutsutaan mukaan neljä tai viisi muuta malilaista naismuusikkoa. Tutkija Elina Seye seuraa ja analysoi muusikoiden yhteistyöprosessia. Projekti toteutetaan kolmessa jaksossa, joista kaksi ensimmäistä jaksoa tapahtuu Bamakossa Malissa loppuvuodesta 2022 ja alkuvuodesta 2023, sekä kolmas Helsingissä loppuvuodesta 2023. Malissa tapahtuvien jaksojen aikana muusikot jakavat kokemuksiaan ja rakentavat musiikillista yhteistyötä. Toiseen jaksoon kuuluu lisäksi äänityksiä ja esiintymisiä. Kolmas jakso koostuu harjoituksista ja esiintymisistä Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan muissa Pohjoismaissa. Toiseen ja kolmanteen jaksoon osallistuu lisäksi Hanikan johtama, niinikään naisista koostuva pohjoismais-malilainen A Fo! -yhtye, jonka puitteissa Hanikka ja Dembélé ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan.

Etnisten ryhmien väliset kontaktit ja kulttuurirajojen ylittäminen on hyvin tavallista tämän päivän Malissa, mutta naismuusikoiden asema on maassa edelleen heikko, joten projektin tavoitteena on ennen muuta tarjota naismuusikoille mahdollisuus verkostoitua ja oppia toinen toisiltaan. Monenlaisia kulttuurirajoja ylittävän yhteistyön kautta pyritään löytämään ratkaisuja ongelmiin, jotka rajoittavat naisten mahdollisuuksia toimia ammattimuusikoina. Yhtenä keinona tukea osallistujien urakehitystä on tuottaa levy yhdessä luodusta musiikista ja esiintyä sekä Malissa että Suomessa.

All Female Orchestran taiteellinen yhteistyö pohjautuu oletukselle, että naismuusikoilla on kulttuurisista ja muista mahdollisista eroista huolimatta yhteisiä kokemuksia siitä, millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla. Koska projektin lähtökohtana on tuoda yhteen naismuusikoita erilaisista musiikillis-kulttuurisista taustoista, tavoitteena on osallistujien asiantuntemuksen vastavuoroinen jakaminen, mutta tarkemmista työskentelytavoista ja siitä, millaisia asioita halutaan ja voidaan jakaa, neuvotellaan yhdessä.

Muusikoiden yhteistyö on myös tutkimuksen kohteena: Tarkoituksena on seurata naismuusikkoryhmän vuorovaikutusta ja haastatella osallistujia prosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on tehdä näkyväksi muun muassa sukupuolen, etnisyyden, paikan ja musiikkiperinteen risteymiä muusikoiden toiminnassa ja kokemuksissa sekä analysoida yhteistyön kuluessa muotoutuvaa monisuuntaista transkulturaatioprosessia.