Sinimuso – Ylirajaista yhteistyötä Malissa

SINIMUSO ylittää rajoja ja katsoo tulevaisuuteen. Tämän vain naisista koostuvan yhtyeen musiikki yhdistää malilaisia ja suomalaisia perinteitä. Suomalais-ugrilaiset runolaulut ja vanhat kantelemelodiat kohtaavat Sahara-bluesin ja tanssittavat bambara- ja bobo-kansojen rytmit. Yhtye työskentelee nyt ensimmäisen levynsä parissa, joka julkaistaan lokakuussa 2024.

band photo3

Kadidiatou Bah, laulu (Mali)
Jenni Hanikka, puhaltimet, laulu (Suomi)
Marieta Dembélé, rummut (Mali)
Bintou Koita, lyömäsoittimet, laulu (Mali)
Marjo Smolander, kantele, laulu (Suomi)
Tima Maiga, kitara, laulu (Mali)
Ouassa Sogoba, bala, laulu (Mali)

SINIMUSO tuo yhteen naismuusikoita Malin useista etnisistä ryhmistä, samoin kuin kaksi suomalaista muusikkoa – Jenni Hanikka ja Marjo Smolander (ks. työryhmä) – joilla on kokemusta niin monikulttuurisista musiikkiprojekteista kuin nimenomaan malilaisten muusikoiden kanssa työskentelystä. Osaprojektin vastuuhenkilönä Malissa toimii Salome Dembélé, jonka laajat kontaktiverkostot ja malilaisten musiikkiperinteiden asiantuntemus ovat olennainen voimavara projektille. Dembélé, Hanikka ja Smolander suunnittelivat yhdessä musiikillista yhteistyön, johon kutsuttiin mukaan viisi muuta malilaista naismuusikkoa. Syys-lokakuussa 2022 ryhmä kokoontui Bamakossa jakamaan omaa musiikkiaan toistensa kanssa ja alkoi harjoitella yhdessä. Yhtyeelle annettiin nimi Sinimuso, ”tulevaisuuden naiset” bambaran kielellä.

Etnisten ryhmien väliset kontaktit ja kulttuurirajojen ylittäminen on hyvin tavallista tämän päivän Malissa, mutta naismuusikoiden asema on maassa edelleen heikko, joten projektin tavoitteena on ennen muuta tarjota naismuusikoille mahdollisuus verkostoitua ja oppia toinen toisiltaan. Monenlaisia kulttuurirajoja ylittävän yhteistyön kautta pyritään löytämään ratkaisuja ongelmiin, jotka rajoittavat naisten mahdollisuuksia toimia ammattimuusikoina. Projektin taiteellinen yhteistyö pohjautuu oletukselle, että naismuusikoilla on kulttuurisista ja muista mahdollisista eroista huolimatta yhteisiä kokemuksia siitä, millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla. Keinoja tukea osallistujien urakehitystä ovat myös yhdessä luodusta musiikista tuotettu levy ja esiintymiset sekä Malissa että Suomessa.

Tutkija Elina Seye seuraa ja analysoi muusikoiden yhteistyöprosessia. Tarkoituksena on seurata naismuusikkoryhmän vuorovaikutusta ja haastatella osallistujia prosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on tehdä näkyväksi muun muassa sukupuolen, etnisyyden, paikan ja musiikkiperinteen risteymiä muusikoiden toiminnassa ja kokemuksissa sekä analysoida yhteistyön kuluessa muotoutuvaa monisuuntaista transkulturaatioprosessia.

Projekti toteutetaan kolmessa jaksossa, joista kaksi ensimmäistä jaksoa tapahtuvat Bamakossa Malissa loppuvuodesta 2022 ja alkuvuodesta 2023, sekä kolmas Helsingissä loppuvuodesta 2023. Malissa tapahtuvien jaksojen aikana muusikot jakavat kokemuksiaan ja rakentavat musiikillista yhteistyötä. Toiseen jaksoon kuuluu lisäksi äänityksiä ja esiintymisiä. Kolmas jakso koostuu harjoituksista ja esiintymisistä Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan muissa Euroopan maissa.

Yhteystiedot

Jenni Hanikka, jenni.hanikka(a)gmail.com, puh. 040 768 5994
Marjo Smolander, marjosmolandermusic(a)gmail.com, puh. 044 372 4982

sinimusomusic@gmail.com