Machiavelli: ”Never waste the opportunity offered by a good crisis.”

Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin asuinalueiden yhteisöllistä resilienssiä koronaepidemian aiheuttamassa kriisissä. Yhteisöllisellä resilienssillä viitataan tässä paikallisten yhteisöjen kykyyn kohdata kriisejä, toimia niissä ja huolehtia yhteisön jäsenten hyvinvoinnista. Asuinalueita lähestytään paikallisina yhteisöinä, joita kannattelevat alueiden eri toimijat. Miten asuinalueet eroavat toisistaan yhteisöllisten kriisitoimien suhteen ja miten nämä toimet vaikuttavat niiden asukkaiden hyvinvointiin? Millainen segregaatio kaupungissa vallitsee yhteisöllisen resilienssin… Jatka lukemista Machiavelli: ”Never waste the opportunity offered by a good crisis.”

Helsinki-apu: kriisioppia kohti viisasta kaupunkia

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme yhteisöllistä resilienssiä Helsingissä Covid-19-pandemian aikana Helsinki-avun tapausesimerkin kautta. Helsinki-apu oli pandemian alussa käynnistynyt, Helsingin kaupungin ja evankelisluterilaisten seurakuntien yhdessä toteuttama palvelu yli 70-vuotiaille. Sen kautta kaikille yli 70-vuotiaille helsinkiläisille soitettiin ja tarjottiin keskusteluapua sekä asiointiapua kauppaan ja apteekkiin. Palvelujen toteuttamiseen osallistui myös joukko kansalaisjärjestöjä, vapaaehtoisia ja yrityksiä. Kuvaamme Helsinki-avun toteutumista lyhyesti kaupunkiorganisaation… Jatka lukemista Helsinki-apu: kriisioppia kohti viisasta kaupunkia