YHVA = ?

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunta on yksi epämääräisimmistä nimistä, mitä kerholla voi olla. Kolmesta sanasta, joista kaksi ovat vieläpä yhdyssanoja, yhtäkään ei ole selkeästi määritelty. Mikä YHVA siis oikein on?

HYYn tavoitteena on tänä vuonna brändätä valiokuntansa, jotta sen ei enää jatkossa tarvitse määritellä niiden toimintaa. Tämä tarkoittaa, että vuoden loppuun mennessä jokaisella valiokunnalla on selkeä käsitys omasta merkityksestään, tavoitteistaan ja toiminnastaan HYYn osana, ja kiteytetty brändi voidaan siirtää seuraavan vuoden valiokuntatoimijoille. Kun valiokunnat tietävät, mitä varten ovat olemassa, niiden on helpompi houkutella uusia opiskelijoita mukaan toimintaansa ja järjestää kohdennettuja tapahtumia.

YHVA ottaa brändäyksen ilolla ja tarmolla vastaan: brändäyssuunnitelmat oli hädin tuskin saatu lähetettyä puheenjohtajistolle, kun YHVAn kokouksessa jo stormattiin, mikä me olemme. 5 minuutissa yhvalaiset kirjoittivat lapuille oman näkemyksensä YHVAsta, minkä jälkeen ne jaettiin minuuttikierroksella. Kierroksen aikana allekirjoittanut kokosi ajatukset, ja niiden perusteella syntyi seuraava määritelmä YHVAsta:

YHVA on HYYn opiskelijoiden kanava yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. YHVA kouluttaa opiskelijoita toimimaan yhteiskunnassa aktiivisina vaikuttajina ja kyseenalaistamaan omat ja muiden näkemykset yhteiskunnallisista asioista. Kokouksissa vierailevat puhujat esittävät näkökulmia opiskelijoita kiinnostaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja heiltä yhvalaiset oppivat, mitä vaikuttamistyö on käytännössä.

YHVAn tapahtumat ovat vaikuttamisen paikkoja ja vaikuttamistyön tuloksia: ajatuspajoja, lobbausta ja juhlia yhvalaisille tärkeiden asioiden kunniaksi. Tärkeät asiat muuttuvat yhteiskunnan ja puheenjohtajiston mukana, ja siksi esimerkiksi tänä vuonna korostuvat toimeentulo ja yhteistyö muiden vaikuttajien kanssa, viime vuonna työtä tehtiin äänestysaktiivisuuden ja asumisen parissa. Pysyviksi tapahtumiksi ovat muodostuneet vaikuttamiskoulutus ja seksuaalisen tasa-arvon kunniaksi Pride-viikolla järjestettävä juhla.

YHVA on yhdessä tekemistä, ajattelemista ja mukavia kahvihetkiä. YHVAn poikkitieteelliseen porukkaan on helppo tulla, sillä YHVA toimii kaikilla kampuksilla ja ottaa lämmöllä vastaan niin lääkisfuksin kuin n:nnen vuoden humanistin. Meitä yhdistää uteliaisuus yhteiskuntaa kohtaan ja halu saada asioita aikaan, siis yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Vaikeasti määriteltävistä sanoista yhteiskunta, vaikuttaminen ja valiokunta muodostuu sittenkin eheä kokonaisuus: YHVA.