Yle 100 -tutkimusohjelma

Yle 100 on Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Ylen yhteinen tutkimusohjelma Ylen suhteesta suomalaisiin, suomalaisuuteen ja kulttuuriin Suomessa. Tutkimusohjelma on laajin koskaan Yleen kohdistunut akateeminen tutkimushanke.

Hanke on ennen muuta Ylen investointi suomalaiseen akateemiseen julkiseen palveluun kohdistuvaan tietämykseen, ja tutkimukset tehdään nimenomaan akateemisen tutkimuksen ehdoin. Tutkimusohjelmaa johtaa akateeminen ohjausryhmä ja tutkimukset tehdään yliopistojen yhteistyönä. Vastaavat tutkijat asettavat kussakin teemassa tutkimuskysymykset ja tekevät tutkimusmetodologiset valinnat.

Ismo Silvo, Ylen julkaisujen johtaja

Neljän yliopiston konsortion pääkoordinaattorina ja ohjausryhmän puheenjohtana toimii prof. Niklas Jensen-Eriksen Helsingin yliopistosta. Yle ja kulttuuri -osahanketta johtaa prof. Anu Koivunen Turun yliopistosta, Yle, Suomi ja suomalaiset -osiota dos. Jukka Kortti Helsingin yliopistosta ja Yle yrityksenä ja instituutiona 1997-2026 -osiota vetävät dos. Marko Tikka Tampereen yliopistosta ja apul. prof. Turo Uskali Jyväskylän yliopistosta. Konsortion tutkimuskoordinaattorina toimii FT Olli Turunen (Helsingin yliopisto).

Yle 100 radio-ohjelmaa Kupiossa
Yleisradion Kuopion studion ohjelmapäällikkö Kauko Tolonen (selin oikealla) haastattelee Kuopion kaupungintalolla paikallisen ohjelmalautakunnan puheenjohtajaa, lehtori Kurt Enwaldia (taustalla keskellä).

Historiatoimikunta

Yle 100 -tutkimusohjelman historiatoimikuntaan kuuluvat

  • Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, pj
  • Professori Laura Kolbe
  • Johtaja Jere Nurminen
  • Johtaja Ville Vilén
  • Professori Mikko Villi
  • VTT Ismo Silvo, siht

Ylellä tiedotusta hoitaa viestintäasiantuntija Jenna Antila.