Yle yrityksenä ja instituutiona

Koko kansan mediatalo Yleisradio – YLE 1996-2026

YLE:n satavuotishistorian osa Koko kansan mediatalo – YLE 1996-2026 on yrityshistoria, innovaatioiden, teknisen kehityksen ja yhtiön taloudellisten ja poliittisten ratkaisujen historia. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle vielä 1990-luvulla tuoreesta ajatuksesta tv:n ja radion ohjelmasta lähetysvirtana ja tullaan mediataloon, jota hallitsivat digitalisoituneet, monipuolistuneet ja mobiilit palvelut.

Keskeisiä teemoja ovat Ylen toiminta yrityksenä, työyhteisönä, organisaationa, palvelujen tuottajana ja poliittisten intohimojen kenttänä: teoksessa tarkastellaan sitä, mikä on Ylen asema kansallisessa ja myös kansainvälisessä mediakentässä? Millainen Yle on ollut työyhteisönä ja työpaikkana? Miten kansallisen ja globaalin mediavallan uudelleen jako on näkynyt Ylessä?  Teoksessa hahmotellaan myös sitä, mikä on lähihistorian valossa Yleisradion rooli tulevaisuudessa?

Yleisradion yrityshistoria on tutkimusryhmälle kiehtova haaste: Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana Yleisradiossa on yrityksenä tapahtunut kenties enemmän kuin kaikkina sitä edeltävinä vuosikymmeninä yhteensä. Esimerkiksi Nokia-vetoisen aikakauden Suomen ja Yleisradion tekniset ja taloudelliset kytkökset ovat vielä melko lailla tutkimaton aikakausi lähihistoriassamme. Tutkimuskohteena YLE on kiehtova siksikin, että sen toimintaan on yhtenä vahvana elementtinä kietoutunut myös poliittinen peli.

Historiantutkimuksen tehtävänä on hahmottaa menneisyydestä niitä linjoja, joiden merkitys ei ole vielä meille aikalaisille kirkastunut ja tuoda esiin niitä keskeisinä näyttäytyviä päätöksiä ja ratkaisuja, jotka ovat vaikuttaneet nykyhetkeen. Tähän tutkimusryhmä pyrkii, samalla kun hahmottelemme sitä, miten lähihistoria vaikuttaa mahdollisesti YLE:n tulevaisuuteen.

Tutkijat

Dos. Marko Tikka, Tampereen yliopisto
FT Marko Ala-Fossi, Tampereen yliopisto
Dos. Heikki Hellman, Tampereen yliopisto
Dos. Jussi Koivuniemi, Tampereen yliopisto
FT Sami Suodenjoki, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Turo Uskali, Jyväskylän yliopisto


Artikkelikuva: Yleisradion televisio-ohjelma ”Reinikainen”. Näyttelijä Tenho Saurén (Tenho Sauren, roolinimi Reinikainen) ja henkilöohjaaja, käsikirjoittaja Neil Hardwick työssä studiossa. Tv-kamera. Työkuva. Yleisradion ohjelmat. Yleisradion ohjelmatyö. Kuvaaja / Tekijä: Antero Tenhunen, kuvalähde: Yle. Kuvausaika: 1983.