Yle 100 forskningsprogram

Finlands rundradiobolags hundra år

Yle, Finlands public service-bolag för radio och TV, fyller 100 år 2026. För att fira de senaste hundra årens arbete och för att bättre förstå sin nuvarande ställning har Yle inlett och finansierar ett fyraårigt forskningsprogram om sin egen historia. Projektets fokus ligger på Yles förhållande till finnen, finländare, finländskhet och kulturen i Finland. Universitet som samarbetar i projektet är Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo. Yle 100-programmet är det största akademiska forskningsprojektet någonsin med fokus enbart på Yle.

Programmet är Yles investering i akademisk kunskap om offentlig radio och tv i Finland. Alla studier inom programmet kommer att göras utifrån den akademiska forskningens synvinkel och inom ramen för dess krav. En styrgrupp bestående av historiker och medieforskare leder programmet, och alla separata tematiska studier görs i samarbete mellan forskarna vid de deltagande universiteten. De ansvariga forskarna för de tematiska studierna fastställer sina egna forskningsproblem och gör relevanta metodologiska val.

Yle och kultur

Yle är och har varit värd för många av de mest uppskattade kulturinstitutionerna i Finland. Till dessa hör bland annat Finlands Radions symfoniorkester (RSO), Yles kammarkör, Radions underhållningsorkester och Radioteatern. Yle var och är fortfarande en viktig producent och finansiär av musik, filmer och dokumentärer i Finland.

I delprojektet Yle och kultur följer den ansvariga forskargruppen upp perspektiven hos Yles artister och producenter med utgångspunkt i Yles programhistoria. Referensramen är ett transnationellt, internationellt väl uppkopplat Yle som navigerar bland medietekniska och kulturella omvälvningar. Yle och kultur försöker besvara frågan om vilket slags fönster till världen har Yles programverksamhet öppnat under olika decennier av det senaste århundradet.

Forskare
Maiju Kannisto, Åbo universitet
Heidi Keinonen, Åbo universitet
Anu Koivunen (huvudansvarig), Åbo universitet
Janne Mäkelä, Åbo universitet
Heli Valtonen, Jyväskylä universitet

Yle ja kulttuuri -osion tutkijat

Yle, Finland och finländarna

Yle, Finland och finländarna, ett delprojekt inom det stora projektet som kartlägger Yles historia, fokuserar på företagets förhållande till finländskhet: hur detta public service-företag har definierat Finland och finländskhet, hur det har förstått finländarna som publik och hur finländarna har upplevt dess program och politik. Huvudsyftet är i stort sett att positionera Yle i det finska samhällets historia så att fenomenen inte bara närmar sig som tillhörande en historisk epok, utan också genom deras förändringar över tid. Detta inkluderar den ökande betoningen på globala frågor och kulturell mångfald under 2000-talet samt diskussioner om public service-sändningarnas framtida roll.

Forskare
Jukka Kortti (huvudansvarig), Helsingfor universitet
Reetta Hänninen, Helsingfors universitet
Antero Holmila, Jyväskylä universitet

Också deltar:
Heidi Kurvinen, Åbo universitet
Iisa E. Aaltonen, Helsingfors universitet

Yle ja suomalaiset -osion tutkijat

Yle som företag och institution

Förutom att vara en företagshistoria är Hela landets mediehus – Yle 1996-2026 en historia om innovationer, teknisk utveckling samt politiskt och ledningsmässigt beslutsfattande. Studien börjar på 1990-talet, då idén om en kontinuerlig sändningsström fortfarande var ny för tv och radio, och fortsätter med att studera ett mediehus som kännetecknas av olika digitala och mobila tjänster.

Centrala teman för delprojektet är Yles funktionssätt som företag, arbetsgemenskap, tjänste- och sändningsproducent, men också som objekt för politiska och kulturella passioner. Några av de frågor som ställs är: hur har Yles ställning varit på det nationella och även internationella medieområdet, vilken typ av arbetsplats och arbetsgemenskap har Yle varit och hur har den nya fördelningen av den nationella och globala mediemakten format Yle.

Forskare
Marko Tikka (huvudansvarig), Tammerfors universitet
Marko Ala-Fossi, Tammerfors universitet
Heikki Hellman, Tammerfors universitet
Jussi Koivuniemi, Tammerfors universitet
Sami Suodenjoki, Tammerfors universitet
Turo Uskali, Jyväskylä universitet

Evenemang och publikationer

Forskningsprogrammet Yle 100 ordnar olika evenemang och seminarier för allmänheten, intressenter, forskarsamhället och projektets forskare. En internationell forskningskonferens om mediehistoria och offentliga sändningar kommer att äga rum 2024.

Utöver populärvetenskapliga verk, presentationer, forskningsartiklar, seminarier och en konferens förväntas tre fackgranskade volymer om programmets huvudteman publiceras av Finska Litteratursällskapet. Volymerna planeras att publiceras 2025-2026.

Samordning och historiekommittén

Huvudkoordinator och chef för styrgruppen är Niklas Jensen-Eriksen från Helsingfors universitet. Anu Koivunen (Åbo universitet) leder delprojektet Yle och kultur, Jukka Kortti (Helsingfors universitet) ansvarar för delprojektet Yle, finländare och finskhet och Marko Tikka (Tammerfors universitet) och Turo Uskali (Jyväskylä universitet) leder delprojektet Yle som företag och institution. Projektets forskningssamordnare är Olli Turunen (Helsingfors universitet). Dessa personer utgör också projektets styrgrupp.

Yle har också tillsatt en historiekommitté för att övervaka projektet:

  • Yles VD Merja Ylä-Anttila, ordförande
  • Professor Laura Kolbe (Helsingfors universitet)
  • Yle-direktör Jere Nurminen
  • Yle-direktör Ville Vilén
  • Professor Mikko Villi (Jyväskylä universitet)
  • Dr Ismo Silvo, sekreterare