Virhe kyselylomakkeiden verkko-osoitteissa

Tutkimusryhmällemme on selvinnyt saamiemme sähköpostien ja puheluiden perusteella, että saatekirjeessä annetut verkko-osoitteet eivät toimi. Tämä johtuu painotalolla tapahtuneesta virheestä.

Tutkimuksessa on muutama, lähinnä iän perusteella eritelty vastaajaryhmä, ja kaikille piti olla omat lomakkeensa, mutta valitettavasti painosta kaikille lähti sama lomake. Tästä syystä lomakkeen jotkut kysymykset voivat vaikuttaa erikoisilta (suunnattu väärälle ikäryhmälle) tai verkko-lomakkeeseen ei pääse annetulla koodilla.

Painotalo korjaa parhaillaan tätä virhettä ja lähettää virheellisiä lomakkeita saaneille henkilöille uudet lomakkeet mahdollisimman pian. Uusien lomakkeiden mukana on ohjeet vastaamisesta.