Tutkimusryhmä

Ilkka Jokipii

Ilkka Jokipii on historian oppialan jatko-opiskelijana Helsingin yliopistolla ja valmistelee väitöskirjaa sisällissodan pitkäaikaisvaikutuksiin liittyen, erityisesti historiatietoisuuteen keskittyen. Aikaisemmin Jokipii on tehnyt tutkimusta mm. Helsingin vankileireihin liittyen. Tällä hetkellä hän on Kansallisarkiston palveluksessa päivittämässä sisällissodan sotasurmatietokantaa.

Virva Liski

Virva Liski (s. 1989) työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Hän valmistelee Suomen historian oppialaan kuuluvaa väitöskirjaansa Suomen vuoden 1918 sodan pitkäaikaisista ja ylisukupolvisista vaikutuksista. Hän on aiemmin tutkinut  naispunavankien selviytymisstrategioita Santahaminan vankileirillä.

Topi Miettinen

Mikko Myrskylä

Torsten Santavirta

Torsten Santavirta on kansantaloustieteen dosentti ja toimii tutkijana Uppsalan yliopiston  Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) -tutkimuslaitoksessa. Hän on aikaisemmin toiminut apulaisprofessorina Tukholman yliopiston tutkimuslaitoksessa nimeltään Institutet för social forskning (SOFI). Santavirta on väitellyt Aalto yliopiston kansantaloustieteen laitokselta vuonna 2011.