Tutkimuseettinen lausunto

Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on todennut tutkimushankkeen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamien ohjeiden mukaiseksi ja eettisesti hyväksyttäväksi.

Lausunto tutkimuksen eettisyydestä on ladattavissa tästä