Projektet Äiru 1.0

I projektet Äiru 1.0 kartlägger vi den undervisning som erbjuds i modersmålsinriktad svenska i de finska grundskolorna samt sprider information om och stöder undervisning i läroämnet.

Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Svenska Nu-nätverket. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden 1.9.2021−31.8.2023.  Svenska folkskolans vänner har beviljat projektet stöd för materialinsamling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *