Projekten Äiru 1.0 och Äiru 1.1

I projekten Äiru 1.0 och Äiru 1.1 kartlägger vi den undervisning som erbjuds i modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga grundskolor samt sprider information om och stöder undervisning i läroämnet.

Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Svenska Nu-nätverket. Projektet Äiru 1.0 pågick 1.9.2021−31.8.2023 och det uppföljande projektet Äiru 1.1 pågår 1.9.2023−31.12.2024. Projekten Äiru 1.0 och Äiru 1.1 finansieras av Svenska kulturfonden. Svenska folkskolans vänner har därtill beviljat projektet stöd för materialinsamling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *