Nyheter

2023/2

Den 17 februari ordnade vi tillsammans med Svenska litteratursällskapet och dess språkvetenskapliga nämnd seminariet Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? En inspelning av seminariet är tillgängligt på SLS youtubekanal.

2023/2

Vi diskuterade flerspråkig pedagogik i VAKKI symposiet i Vasa 9.2.2023.

2022/10

I ett föredrag vi höll på konferensen AFinLAs höstsymposium 27-29.10.2022 reflekterade vi kring hur svenskan och tvåspråkigheten kan främjas i finskspråkiga grundskolor. Bekanta dig gärna med vår presentation.

2022/10

I höstens nummer av Poppis berättar Marina Forsberg (tidigare projektbiträde) om ett inspirerande exempel på hur den modersmålsinriktade lärokursen kan ge en fungerande grund för att utveckla tvåspråkigheten även i finskspråkiga skolor.

2022/09

Varmt välkommen till seminariet Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? som ordnas vid Svenska litteratursällskapet fredagen den 17 februari 2023 klockan 10–17!Seminariet arrangeras av Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet och projektet Äiru 1.0.Vi återkommer med program och länk till anmälningsblanketten i november, men spara gärna redan nu datumet! Väl mött på SLS 17.2.2023!

2022/05

Preliminära resultat från vår Q-studie presenterades på konferensen Nordand i Island. Bekanta dig gärna med vår presentation.

Vi presenterade preliminära observationer från lärarintervjuerna på konferensen Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Via den här länken kan du bekanta dig med presentationen.

2022/04

Vi presenterade projektet på forskarseminarier vid Åbo Akademi (7/4) och Helsingfors universitet (27/4).

2022/04

Pilotklubbsverksamheten presenterades på ASLA-symposiet i början av april. Här kan du bekanta dig med presentationen.

2022/03

Artikeln Äiru hoi! Äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa har publicerats i Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Artikeln är fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats.

2022/03

Äiru presenterades i Huomisen Humanisti.

2022/02

Intervjufrågorna piloterades i februari. Intervjuerna med svensklärare kör i gång i mars.

2022/02

De första resultaten från webbenkäten presenterades på VAKKI-symposiet. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2022/02

Äiru-klubbens pedagogiska utgångspunkter presenterades på Ainedidaktinen symposiumi. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2022/01

I mitten av januari inledde vi en pilotklubbsverksamhet i en grundskola, där underlag och intresse för undervisningsgrupper i äiru finns, men där det inte ännu varit möjligt att erbjuda undervisning i ämnet.

2021/11

Äiru har väckt diskussion i Hufvudstadsbladet under hösten, med start i en insändare den 6 november. Även projektgruppen deltog i diskussionen, med en insändare som publicerats i Hbl 15/11: https://www.hbl.fi/artikel/modersmalsinriktad-svenska-finns/.

2021/11

Projektpresentation på AFinLAs 50-årsjubileum.  Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2021/10

Projektgruppen piloterar webbenkäter med vilka vi kartlägger var undervisning i äiru erbjuds i dag och i vilka finska skolor det finns intresse att starta framtida undervisningsgrupper i läroämnet. Ifall du och din skola är intresserad av att delta i enkäten, kontakta oss gärna på e-postadressen airu10@helsinki.fi.