Nyheter

2022/05

Vi presenterade preliminära observationer från lärarintervjuerna på konferensen Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Via den här länken kan du bekanta dig med presentationen.

2022/04

Vi presenterade projektet på forskarseminarier vid Åbo Akademi (7/4) och Helsingfors universitet (27/4).

2022/04

Pilotklubbsverksamheten presenterades på ASLA-symposiet i början av april. Här kan du bekanta dig med presentationen.

2022/03

Artikeln Äiru hoi! Äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa har publicerats i Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Artikeln är fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats.

2022/03

Äiru presenterades i Huomisen Humanisti.

2022/02

Intervjufrågorna piloterades i februari. Intervjuerna med svensklärare kör i gång i mars.

2022/02

De första resultaten från webbenkäten presenterades på VAKKI-symposiet. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2022/02

Äiru-klubbens pedagogiska utgångspunkter presenterades på Ainedidaktinen symposiumi. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2022/01

I mitten av januari inledde vi en pilotklubbsverksamhet i en grundskola, där underlag och intresse för undervisningsgrupper i äiru finns, men där det inte ännu varit möjligt att erbjuda undervisning i ämnet.

2021/11

Äiru har väckt diskussion i Hufvudstadsbladet under hösten, med start i en insändare den 6 november. Även projektgruppen deltog i diskussionen, med en insändare som publicerats i Hbl 15/11: https://www.hbl.fi/artikel/modersmalsinriktad-svenska-finns/.

2021/11

Projektpresentation på AFinLAs 50-årsjubileum.  Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2021/10

Projektgruppen piloterar webbenkäter med vilka vi kartlägger var undervisning i äiru erbjuds i dag och i vilka finska skolor det finns intresse att starta framtida undervisningsgrupper i läroämnet. Ifall du och din skola är intresserad av att delta i enkäten, kontakta oss gärna på e-postadressen airu10@helsinki.fi.