Äiru 1.0 ja Äiru 1.1 -hankkeet

Hankkeissa Äiru 1.0 ja Äiru 1.1 kartoitamme äidinkielenomaisen ruotsin opetusta suomenkielisissä peruskouluissa. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin välisenä yhteistyönä ja ohjausryhmään kuuluu edustajia Opetushallituksesta ja Svenska Nu -verkostosta. Svenska kulturfonden rahoittaa hankkeet ajalla 09/2021-08/2023 (Äiru 1.0) ja 09/2023-12/2024 (Äiru 1.1). Aineistonkeruuta varten hankkeet ovat myös saaneet rahoitusta yhdistykseltä Svenska folkskolans vänner.

Hankkeiden tavoitteena on muun muassa tutkia oppiainetta, tehdä sitä tunnetummaksi ja tukea ruotsinopettajien työtä tarjoamalla heille verkostointimahdollisuuksia ja pedagogista materiaalia.