Esitelmät

  • Siv Björklund, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden & Hanna Lehti-Eklund. Kaksikielisyyttä tukevaa ruotsin opetusta suomenkielisissä peruskouluissa. Esitelmä Linguapeda-konferenssissa Jyväskylässä 15.5.2023.
  • Siv Björklund, Katri Hansell, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden, Annika Lassus, Hanna Lehti-Eklund, Michaela Pörn & Ida Rebers. Native-level language teaching to support pupils’ bilingualism in national languages in Finland. Symposiumi NOFA-konferenssissa Vaasassa 9.5.2023.
  • Katri Hansell, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Annika Lassus & Michaela Pörn. Native-level language syllabi in Finnish and Swedish as second national languages: A curriculum study. Esitelmä NOFA-konferenssissa Vaasassa 9.5.2023.
  • Siv Björklund, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden & Hanna Lehti-Eklund. Teacher perspectives on native-level Swedish language didactics: Swedish for bilingual pupils in Finnish-medium schools. Esitelmä NOFA-konferenssissa Vaasassa 9.5.2023.
  • Siv Björklund, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden & Hanna Lehti-Eklund. MOSVE – En outnyttjad möjlighet att främja tvåspråkighet i finska grunskolor. Esitelmä konferenssissa Svenskan i Finland 20 Joensuussa 4.5.2023.
  • Raili Hilden. Bedömning av olika lärokurser i svenska – med fokus på mosve. Esitelmä Svenska litteratursällskapetin seminaarissa Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? Helsingissä 17.2.2023.
  • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Modersmålsinriktad svenskundervisning (mosve) – en okänd? möjlighet att främja tvåspråkighet. Esitelmä Svenska litteratursällskapetin seminaarissa Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? Helsingissä 17.2.2023.
  • Siv Björklund & Hanna Lehti-Eklund. Introduktion om svenskundervisningen i Finland. Esitelmä Svenska litteratursällskapetin seminaarissa Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? Helsingissä 17.2.2023.
  • Sanna Heittola, Siv Björklund & Sofie Henricson. Flerspråkig pedagogik i andraspråksklassrummet. Esitelmä VAKKI-symposiumissa Vaasassa 9.2.2023.
  • Sofie Henricson & Sanna Heittola. Toisen kotimaisen kielen ja kaksikielisyyden tukeminen suomenkielisissä peruskouluissa. Esitelmä AFinLAn syyssymposiumissa 27-29.10.2022. Tutustu esitelmäämme.
  • Sanna Heittola & Siv Björklund. Preliminära resultat från Q-studien. Esitelmä konferenssissa Nordand 15 24-26.5.2022. Tutustu esitelmäämme!
  • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Skolämnet modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga grundskolor. Esitelmä konferenssissa Svenskans beskrivning 38 4−6.5.2022. Tämän linkin kautta voit tutustua esitelmään.
  • Sofie Henricson & Marina Forsberg. Praxisnära forskning om svenskundervisning i finska grundskolor. Esitelmä symposiumissa ASLA 2022 7.−8.4.2022. Tämän linkin kautta voit tutustua esitelmään.
  • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Äidinkielenomainen ruotsi-oppiaine suomenkielisissä peruskouluissa. Esitelmä VAKKI-symposiumissa 2022 10.−11.2.2022. Tämän linkin kautta voit tutustua esitykseen.
  • Sofie Henricson & Marina Forsberg. Kielikerhosta uuteen kielioppimisryhmään? Esitelmä Ainedidaktisessa symposiumissa 2022 10.−11.2.2022.  Tämän linkin kautta voit tutustua esitykseen.
  • Sanna Heittola, Sofie Henricson & Siv Björklund: Modersmålsinriktad svenska i finska skolor. Esitelmä AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposiumissa 11–13.11.2021. Tämän linkin kautta voit tutustua esitykseen.