Äiru 1.0 ja Äiru 1.1

Äiru 1.0 ja Äiru 1.1-hankkeet toteutetaan Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin välisenä yhteistyönä. Hankkeiden ohjausryhmään kuuluu edustajia Opetushallituksesta ja Svenska nu -verkostosta. Hankkeiden rahoittajana toimii Svenska kulturfonden: Äiru 1.0 ajalla 09/2021−31.8.2023 ja Äiru 1.1 ajalla 1.9.2023−31.12.2024. . Aineistonkeruuta varten hanke on myös saanut tukea järjestöltä Svenska folkskolans vänner.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea äidinkielenomainen ruotsi-oppiaineen opetusta tutkimalla oppiainetta, tiedottamalla oppiaineesta ja tukemalla äirun opettajia mm. verkostoinnissa ja oppimateriaalikysymyksissä.