Äiru 1.0

Äiru 1.0-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin välisenä yhteistyönä. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajia Opetushallituksesta ja Svenska nu -verkostosta. Kaksivuotisen hankkeen rahoittajana toimii Svenska kulturfonden. Aineistonkeruuta varten hanke on myös saanut tukea järjestöltä Svenska folkskolans vänner.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea äidinkielenomainen ruotsi-oppiaineen opetusta

  • kartoittamalla ja tutkimalla tämän hetkistä opetusta
  • selvittämällä sidosryhmien kiinnostuneisuutta oppiaineeseen
  • tiedottamalla ja markkinoimalla oppiainetta
  • tukemalla ruotsinopettajia tarjoamalla heille pedadogista materiaalia ja lisäkoulutusta sekä
  • luomalla koulu- ja kuntarajat ylittävän verkoston.