Om Äiru 1.0

Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Svenska Nu-nätverket. Det tvååriga projektet finansieras av Svenska kulturfonden. För materialinsamlingen har projektet även fått finansiering av Svenska folkskolans vänner.

Syftet med projektet är att främja och stötta modersmålsinriktad undervisning i svenska genom att

  • kartlägga och studera den undervisning som erbjuds i dag
  • utreda det intresse och underlag som finns samt uppmuntra till att vidga synen på målgruppen
  • sprida information om och marknadsföra undervisningsformen
  • stödja svensklärarna genom att erbjuda pedagogiskt material, fortbildningspaket och bidra till att skapa nätverk över skol- och kommungränserna.