Om Äiru 1.0 och Äiru 1.1

Projekten Äiru 1.0 och Äiru 1.1 genomförs vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Svenska Nu-nätverket. Projektet Äiru 1.0 (09/2021-08/2023) och det uppföljande projektet Äiru 1.1 (09/2023-12/2024) finansieras av Svenska kulturfonden. För materialinsamlingen har projekten även fått finansiering av Svenska folkskolans vänner.

Syftet med projekten är att främja och stötta modersmålsinriktad undervisning i svenska genom att forska i och sprida information om skolämnet samt stödja de lärare som undervisar i modersmålsinriktad svenska (mosve/äiru) genom nätverksfrämjande verksamheter och mindre läromaterialsproduktion.