Uutiset

2024/06

Pidimme esitelmän ruotsinopettajien oppilaskäsityksistä NordAnd-konferenssissa Tukholmassa 12-14.6.2024. Olet tervetullut tutustumaan esitykseemme.

2024/04

Pidimme esitelmän ruotsinopettajien oppilaskäsityksistä ELE-konferenssissa Vaasassa 21-23.5.2024.

2024/01

Kaksikielinen raportti Äidinkielenomainen ruotsi suomenkielisessä perusopetuksessa – Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen on julkaistu Opetushallituksen sarjassa Raportit ja selvitykset (2023:8).

2023/10

Kirjoitus Näkökulmia kielikoulutuspolitiikkaan: Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen ruotsin kielen opettajien ja OKM:n silmin on julkaistu lehdessä Kasvatus. Teksti on luettavissa 11/2024 lähtien lehden kotisivuilla.

2023/09

Artikkeli Ruotsin A-oppimäärien tavoitteet ja opettajien käsityksiä niiden arvioinnista on julkaistu verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Artikkeli on luettavissa verkkolehden kotisivuilla.

2023/09

Hanke Äiru 1.0 on päättynyt mutta  jatkamme työtä äidinkielenomaisen ruotsin parissa hankkeessa Äiru 1.1. Työn alla on mm. tieteellinen kokoelmateos äidinkielenomaisesta ruotsista, opettajaverkostointia ja opetusmateriaalin työstämistä.

2023/08

Olemme Svenska nu -verkoston kanssa tehneet pienimuotoisen oppimateriaalin, joka sopii erilaisille ruotsin oppimäärille mutta on erityisesti mietitty äirun opetukseen, jossa painotetaan myös oppilaiden kielellisen ja kultuurillisen identiteetin tukemista.

Oppimateriaalin nimike on Boken om mina språk (Kirja kielistäni) ja se on vapaasti saatavilla tässä verkko-osoitteessa: https://svenskanu.fi/laromaterial/boken-om-mina-sprak/.
Toivottavasti oppimateriaalista on iloa ja hyötyä ruotsin opetuksessa!

2023/06

Svenska litteratursällskapetin Källan-lehdessä on artikkeli äirusta.

2023/05

Hankkeen aineistonkeruu on päättynyt. Aineisto koostuu kyselylomakkeesta, opettajahaastatteluista, fokusryhmäkeskusteluista (äiru-opettajat/rehtorit ja sivistystoimenjohtajat), luokkahuonehavainnoinnista sekä pilottiklubin yhteydessä kerätystä aineistosta.

2023/05

Pidimme esitelmän ruotsinopettajien näkemyksistä äirusta Linguapeda-konferenssissa Jyväskylässä 15.-16.5.2023.

2023/05

Pidimme yhdessä mofi-tutkijoiden kanssa symposiumin kansainvälisessä NOFA-konferenssissa Vaasassa 9.-11.5.2023.

2023/05

Esittelimme hankkeen tutkimustuloksia konferenssissa Svenskan i Finland 20 Joensuussa 4.-5.5.2023.

2023/02

17. helmikuuta järjestimme Svenska litteratursällskapetin ja sen kielitieteellisen toimikunnan kanssa seminaarin  Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? Nauhoitus seminaarista on katsottavissa SLS:n youtube-kanavalla.

2023/02

Pidimme esitelmän monikielisestä pedagogiikasta VAKKI symposiumissa Vaasassa 9.2.2023.

2022/10

AFinLAn syyssymposiumissa 27-29.10.2022 pitämässämme esitelmässä pohdimme toisen kotimaisen kielen ja kaksikielisyyden tukemista suomenkielisissä peruskouluissa. Olet tervetullut tutustumaan esitelmäämme.

2022/10

Poppiksen syysnumerossa Marina Forsberg (entinen tutkimusavustaja) kertoo onnistuneesta esimerkistä siitä, miten äidinkielenomainen toisen kotimaisen kielen oppimäärä voi olla toimiva lähtökohta kaksikielisyyden tukemiseen myös suomenkielisissä kouluissa.

2022/09

Tervetuloa ruotsinopettajille suunnattuun seminaariin Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? Svenska litteratursällskapetiin perjantaina 17. helmikuuta 2023 klo 10–17!Seminaari järjestetään  Svenska litteratursällskapetin Kielitieteellisen toimikunnan ja Äiru 1.0-hankkeen välisenä yhteistyönä. Palaamme vielä ohjelmaan ja ilmoittautumiseen marraskuussa, mutta laita jo nyt päivämäärä kalenteriin!  Nähdään 17.2.2023!

2022/05

Esittelimme alustavia tuloksia tekemästämme Q-tutkimuksesta Nordand-konferenssissa Islannissa. Olet tervetullut tutustumaan esitykseemme.

2022/05

Alustavia havaintoja opettajahaastatteluista esiteltiin konferenssissa Svenskans beskrivning 38 toukokuun alussa Örebrossa Ruotsissa. Tämän linkin kautta voit tutustua esitykseen.

2022/04

Esittelimme projektin tutkimusseminaareissa Åbo Akademissa (7.4.) ja Helsingin yliopistolla (27.4.).

2022/04

Äiru-kerhon kuulumisia esiteltiin ASLA-symposiumissa huhtikuussa. Tämän linkin kautta voit tutustua esitykseen.

2022/03

Artikkeli Äiru hoi! Äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa on julkaistu verkkolehdessä Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Artikkeli on luettavissa verkkolehden kotisivuilla.

2022/03

Äiru esiteltiin Huomisen Humanistissa.

2022/02

Haastattelukysymyksiä pilotoitiin helmikuussa. Ruotsinopettajien haastattelut alkavat maaliskuussa.

2022/02

Kyselyn ensimmäisiä tuloksia esiteltiin VAKKI-symposiumissa. Tämän linkin kautta voit tutustua esitykseen.

2022/02

Äiru-kerhon pedagogista pohjaa esiteltiin Ainedidaktisessa symposiumissa helmikuussa. Tämän linkin kautta voit tutustua esitykseen.

2022/01

Tammikuun puolessavälissä aloitimme äirun pilotointikerhon peruskoulussa, jossa olisi kiinnostusta ja oppilaspohjaa äiru-ryhmälle, mutta jossa äirua ei ole vielä ollut mahdollista tarjota oppiaineena.

2021/11

Äiru on herättänyt keskustelua Hufvudstadsbladetin mielipideosastolla. Keskustelu käynnistyi mielipidekirjoituksella 6.11. ja 15.11. myös projektiryhmä osallistui tähän keskusteluun: https://www.hbl.fi/artikel/modersmalsinriktad-svenska-finns/.

2021/11

Hankkeen esittely AFinLa:n 50-vuotisjuhlasymposiumissa. Tervetuloa tutustumaan esityksen materiaaliin (Pdf)!

2021/10

Projektiryhmä pilotoi verkkolomakkeita, joilla kartoitetaan missä kouluissa äidinkielenomaista ruotsia opetetaan ja missä olisi kiinnostusta uusien opetusryhmien aloittamiseen. Olkaa mielellänne yhteydessä meihin sähköpostitse: airu10@helsinki.fi, mikäli koulussanne on kiinnostusta osallistua kartoitukseen.