Julkaisut

  • Henricson, Sofie, Björklund, Siv, Heittola, Sanna, Hilden, Raili & Lehti-Eklund, Hanna, 2023. Äidinkielenomainen ruotsi suomenkielisessä perusopetuksessa – Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Opetushallitus.
  • Heittola, Sanna, Björklund, Siv & Henricson, Sofie, 2023. Språkanvändning och språkval i undervisningen av svenska som det andra inhemska språket: läraruppfattningar om språklig praxis i tre olika lärokurser. Teoksessa: E. Lillqvist, M. Eronen-Valli, V. Manninen, N. Nissilä & E. Salmela (toim.). Communicating with Purpose. Vaasa: VAKKI Publications 15. 86–106. https://vakki.net/wp-content/uploads/2023/12/CWP2023A5.pdf (vapaasti luettavissa).
  • Henricson, Sofie & Heittola, Sanna, 2023. Näkökulmia kielikoulutuspolitiikkaan: Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen ruotsin kielen opettajien ja OKM:n silmin. Kasvatus, 54(4), 399–404. https://doi.org/10.33348/kvt.129329 (vapaasti luettavissa 11/2024).
  • Hilden, Raili, Björklund, Siv, Heittola, Sanna, Henricson, Sofie, & Lehti-Eklund, Hanna, 2023. Ruotsin A-oppimäärien tavoitteet ja opettajien käsityksiä niiden arvioinnista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta : Kieliverkoston verkkolehti, 14(4).
  • Heittola, Sanna & Henricson, Sofie, 2022. Äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärän kartoitustutkimus. Teoksessa Katajamäki, H., Enell-Nilsson, M., Kauppinen-Räisänen, H. & Limatius, H. (toim.), Responsible Communication. (VAKKI Publications; no. 14). Vaasa: Vakki. S. 11-26. Tutkimusartikkeli on vapaasti luettavissa tällä sivulla.
  • Forsberg, Marina, 2022: Utveckla tvåspråkigheten även i finskspråkiga skolor! Poppis 2/2022, 24–25. Poppiksessa Marina Forsberg (Äiru-hankkeen ent. tutkimusavustaja) kertoo inspiroivasta esimerkistä siitä, miten kouluaine äidinkielenomainen ruotsi voi mahdollistaa oppilaiden kaksikielisyyden tukemista suomenkielisissä kouluissa.
  • Henricson, Sofie, Heittola, Sanna, Björklund, Siv, Lehti-Eklund, Hanna & Forsberg, Marina, 2022: Äiru hoi! Äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 13(2). Artikkeli on vapaasti luettavissa lehden verkkosivuilla.