Tietoja Kristina Kalinauskaite

Student of Translation Technology. Interests include linguistics, translation studies, digital humanities and so on.

Aksentin hallitus 2021

Joulukuun vuosikokouksessa valittiin uusi Aksentin hallitus. Tässä on hallituksen uusi kokoonpano:

Puheenjohtaja – Flavie Thiefin
Taloudenhoitaja – Claudia Jimon
Sihteeri ja sähköpostilistanylläpitäjä – Zsuzsánna Fehér
Opintovastaava ja tilavastaava – Alla Moilanen
Kulttuurivastaava – Daria Rytkönen

Suuret kiitokset entiselle hallitukselle ja onnittelut  uusille jäsenille!

 

Aksentin hallitus esittäytyy – Kristina

Puheenjohtajan tehtävä on varmistaa, että hallitus toimii sujuvasti ja ainejärjestö kiinnittää huomiota tärkeisiin asioihin.

Kokemus, mitä sain kahden vuoden puheenjohtajuuden aikana, on erittäin antoisa. Toimiminen ainejärjestössä ei vaan opettanut minulle uusia asioita, mutta myös antoi mahdollisuuden hyödyntää sisäisiä taitojani, joiden olemassaolosta en tiennyt aiemmin.

Tärkein vinkki, mitä voin antaa seuraavalle puheenjohtajalle on se, että ei tarvitse tietää kaikista kaikkea, vaan virheistäkin oppii.

 

Aksentin hallitus esittäytyy – Varvara

Hei! Olen Varvara! Opiskelen suomen kieltä ja kulttuuria sivuaineena. Aksentin ainejärjestössä olen varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava.
Varapuheenjohtajana toimin puheenjohtajan apuna, oikeana kätenä ja tuen puheenjohtajan työskentelyä.
Kulttuurivastaavana minun tehtäviin kuuluu kulttuuritapahtumien järjestäminen.
Miksi Aksenttiin liityminen on paras idea opiskeluelämässä? Katsokaa vastausta videossa!

Aksentin hallitus esittäytyy – Alla

Olen Alla. Toimenkuvaani järjestössämme kuuluu opintovastaavan ja tilavastaavan tehtäviä. Opintovastaavan ensisijaisena tehtävänä on olla kuulolla opiskelijoiden asioista ja tarvittaessa viedä ajankohtaisia kysymyksiään ja ehdotuksiaan eteenpäin.

Vuosina 2019-20 olen myös edustanut SKK-opiskelijoiden asioita koulutusohjelmamme ohjausryhmässä, joka käsittelee Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opetukseen ja opetussuunnitelmaan liittyviä asioita.

Opintovastaavana minusta on tärkeää, että yhteisömme ääni kuuluu päättäjille asti. Tilavastaavan roolissa huolehdin tilavarauksista yhteisessä kalenterissa ja osallistun koko klusterin tilavastaavien säännöllisiin kokouksiin eli tilakonklaaveihin.

Aksentin hallitus 2020

Ylimääräisen vuosikokouksen aikana valittiin uusi Aksentin hallitus. Tässä on hallituksen uusi kokoonpano:

Uusi Aksentin hallitus

Puheenjohtaja ja sähköpostilistanylläpitäjä – Kristina Kalinauskaite
Taloudenhoitaja ja sihteeri – Zsuzsánna Fehér
Varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava – Varvara Brussueva
Yhdenvertaisuusvastaava ja ympäristövastaava – Lilla-Dóra Doloczki
Opintovastaava ja tilavastaava – Alla Moilanen

Suuret kiitokset entisille hallituksen jäsenille viime vuodesta ja onnittelut uusille jäsenille!

Työelämätarinoita alumnitilaisuudessa

SKK-opiskelija Marija Ribakova kertoo keväällä järjestetystä alumnitilaisuudesta.

Assosiatiivinen kuva.

Tiistaina 26. maaliskuuta SKK:n opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua alumnitilaisuuteen. Tilaisuuteen oli kutsuttu kolme SKK:n entistä opiskelijaa, jotka ovat tällä hetkellä jo työelämässä. Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustuttaa nykyisiä SKK:n opiskelijoita erilaisiin uramahdollisuuksiin. Paikalle saapui suurin osa ensimmäisen vuoden opiskelijoista, mutta joukossa oli myös toisen ja kolmannenkin vuoden opiskelijoita, sekä jo maisterivaiheessa opiskelevia SKK-laisia.

Ensimmäinen alumnipuhuja oli Peter Ovell, joka toimii erityisasiantuntijuustehtävissä englannin kielen kääntäjänä. Peter kertoi yksityiskohtaisesti omasta opiskelustaan, ja työurastaan. Peter on myös ensimmäinen maisteri, joka valmistui SKK-sta. Peterin esitys on erityisen antoisa kääntäjän uralle suuntautuville opiskelijoille. Hän suositteli muun muassa ruotsin kielen opiskelua laajemmin kuin opinto-ohjelman vaadittujen kolmen opintopisteen edestä.

Peterin jälkeen puhevuoron sai Edit Domokos, joka toimii suomi toisena kielenä -opettajana aikuisoppilaitoksissa. Editillä oli hyvin monipuolinen näkökulma suomi toisena kielenä -opetukseen. Koska suuri osa SKK:n opiskelijoista on kiinnostunut opetustyöstä, on moni heistä varmasti Editin esityksestä saanut hyödyllistä tietoa.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toimiva entinen SKK:n opiskelija Hitomi Tabuchi kertoi työpolustaan yksityiskohtaisesti. Hitomin urapolku ja nykyinen työkuva olivat hyvä esimerkki siitä, kuinka erityyppistä työtä SKK:n opiskelijat voivat päätyä tekemään.

Verkostoitumisen tärkeys nousi kaikkien alumnien esityksissä päällimmäiseksi tärkeysjärjestyksessä. Aktiivinen ote ja rohkea ryhtyminen kaikenlaisiin projekteihin ja vapaaehtoistyöhön olivat kaikkien alumnien mielestä ensisijaisen tärkeitä. Hauskaa oli kuulla myös se, että työ ilmoituksiin kannattaa tarttua aina, jos työ on kiinnostavaa, silloinkin kun oma pätevyys ei yllä vaadittavaan tasoon.

Alumnitilaisuus jatkui Muoto-opin arkistossa vapaan seurustelun merkeissä. Kahvi- ja teetarjoilun lomassa oli kiva päästä tutustumaan muihin opiskelijoihin ja jakamaan kokemuksiamme tilaisuudesta. Kiitos alumneille, jotka pääsivät paikan päälle jakamaan omat tarinansa nykyisten SKK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.

Aksentin hallitus 2019

Joulukuun vuosikokouksessa valittiin uusi Aksentin hallitus. Tässä on hallituksen uusi kokoonpano:

Puheenjohtaja – Kristina Kalinauskaite
Varapuheenjohtaja – Uliana Ristikartano
Taloudenhoitaja – Alba Méndez Moreno
Sihteeri ja yhteyshenkilö muihin järjestöihin – Lilla-Dóra Doloczki
Opintovastaava ja tilavastaava – Alla Moilanen
Sähköpostilistanylläpitäjä – Pia Lahti
Kulttuurivastaava – Phung Lam

Suuret kiitokset entisille hallituksen jäsenille viime vuodesta ja onnittelut  uusille jäsenille!