ALMS Description

Autonomous Learning Modules – ALMS

The keystones of autonomous learning are reflection and self-evaluation. This includes planning, considering and setting goals, making decisions about methodology, working in authentic situations and, finally, continuous evaluating the learning process and progress. Critical reflection and self-evaluation of one’s own learning inevitably lead to greater commitment and motivation, and this in turn means that learning is more effective. There is, furthermore, a social aspect of autonomous learning because the learners are using language to develop their learning and studying skills in collaboration with others.

The ALMS environment offers learners the freedom to develop their learning and their English language skills so that they become more independent and spontaneous language users. Within this system, students can study alone, in pairs or in groups, supported to a greater or lesser degree by the teachers, depending on their individual learning programmes. The compulsory degree requirements for English can be fulfilled through participation in an ALMS module.

Registration for the module takes place in Sisu.

Autonomous Learning Modules – ALMS

Autonomisen oppimisen perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Siihen liittyy suunnittelua, tavoitteiden miettimistä ja asettamista, päätösten tekoa lähestymistavoista, työskentelyä autenttisissa tilanteissa ja oppimisprosessin ja tulosten jatkuvaa arviointia. Oppimisen kriittinen pohdinta ja itsearviointi auttaa sitoutumaan ja motivoitumaan, jolloin oppiminen tehostuu. Autonomiseen oppimiseen liittyy myös sosiaalinen aspekti eli oppija käyttää kieltä ja kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan yhdessä muiden kanssa.

ALMS-ympäristö antaa vapauden kehittyä ja kehittää itseään englannin taidoissa kohti itsenäistä ja spontaania kielenkäyttötaitoa. Opiskelija voi opiskella yksin, parin kanssa tai ryhmissä sekä opettajan johdolla että itsenäisesti oman oppimissuunnitelmansa mukaan. ALMS-ryhmissä voit suorittaa tutkintoosi vaadittavat vieraan kielen opinnot.