Ev / Home

“Perhaps one of the most enduring marks of colonial influence in the formerly colonized world has been that of language ideology. This includes the Herderian idea of language as the expression of community and the marker of community difference (e.g. Arab vs Tamazight in Morocco, and Hindi vs Urdu in North India), but also the perceived need to have a single language for the sake of national consolidation. While the resulting language politics and diglossia between the chosen standard (print-)language and local/spoken languages obtained also within Europe (Anderson), in the colonies this language ideology also produced a new diglossia in which the colonial language became the new High language in education and the higher echelons of the administration, to which local and transregional languages became subordinated. Everywhere, typically the script- language-community continuum also shaped the writing of literary histories, projecting contemporary identities, whether ethnic of linguistic, back into the past. Against the nationalist temptation to streamline and isolate ethnic and linguistic histories, one of the first tasks when reassessing what went on “before” in these multilingual societies and literary cultures is therefore, as the Musical Transition project put it, “place different languages back into dialogue.”” (Orsini, FrancescaMarzagora, Sara and Laachir, Karima (2019) ‘Multilingual locals and textual circulation before colonialism.’ Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 39 (1). pp. 63-67)

Oletko kiinnostunut monikielisten yhteiskuntien sosiaalisesta, poliittisesta ja uskonnollisesta dynamiikasta? Haluatko ymmärtää, miten monikieliset yhteiskunnat muovautuvat yksilön kielellisen osaamisen ja valintojen perusteella? Entä miten ne ovat historian kuluessa heijastaneet valtaa ja sen dynamiikkaa ja vaikuttaneet yhteiskuntien muodostumiseen?

Haluatko tutkia, miten yhteiskunnat ja kielet kytkeytyvät toisiinsa yli suurten etäisyyksien ja pitkän ajan kuluessa? Entä miten kielet kulkeutuvat puhujiensa mukana, kun nämä muuttoliikkeiden myötä muodostavat uusia yhteisöjä? Opintosuunnissa Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä (AMY) ja Kieli ja identiteetti maailmanlaajuisissa konteksteissa (KIGY) tarjoamme välineet monikielisten yhteiskuntien syvälliseen ymmärtämiseen. Keskitymme Intian valtameren alueeseen ja siihen rajoittuviin Afrikan, Aasian sekä Lähi- ja Keski-idän alueisiin, jotka jo ihmiskunnan historian varhaisimmista ajoista asti ovat kytkeytyneet toisiinsa. Alueet tarjoavat erinomaisen esimerkin maailmanlaajuisista monikielisistä yhteiskunnista ja siitä, miten ne ovat vuosituhansien kuluessa muuttuneet kaupan, eri uskontojen ja imperialismin vaikutuksen kautta. Kolonisaation, globalisaation ja siirtolaisuuden kautta AMY:ssa ja KIGY:ssä opetettavat kielet ovat osa maailmanlaajuisia kieliyhteisöjä.

AMY:ssä hankit sosiolingvistiset ja antropologis-kielitieteelliset perusteet sekä peruskielitaidon ymmärtääksesi näille monikielisille yhteiskunnille ominaisia piirteitä. Opit myös käytännön kokemuksen kautta, mitä monikielisyys tarkoittaa ja miten monikielistä osaamista voidaan kehittää ja vaalia kestävällä tavalla.

KIGY-opintosuunnassa tutkit syvällisemmin kielen ja uskonnollisen identiteetin välisiä yhteyksiä maailman uskontoperinteissä, kuten islamissa, hindulaisuudessa, juutalaisuudessa ja kristinuskossa. Sinusta tulee monikielisyyden asiantuntija, ja saat syvällistä tietoa siitä, miten monikielisiä yksilöitä voidaan tukea kielten oppimisessa sekä siitä, miten instituutiot voivat heitä kielten oppimisessa tukea.

AMY:n ja KIGY:n opetuksen lisäksi teemme tutkimusta ja yleisötyötä monikielisyyteen liittyvistä aiheista. Löydät lisää tietoa yksittäisistä profiileistamme ja tutkimuksestamme. Järjestämme myös tapahtumia.