AMY:n & KIGY:n aloitusseminaari: dekoloniaalisuus opetuksessa

Ilmoittaudu tästä!

Invitation in English

Tilaisuuden Zoom-linkki

Aika: 2. marraskuuta 2023, klo 14.00–17.30; esitysten jälkeen juomatarjoilu /

Paikka: Tutkijakollegiumin “common room” (Fabianinkatu 24A, 3. kerros) sekä Zoomissa

Ohjelma/Programme 

 
 
 
 
 
 

14:00-14:10 

 
 
 
 
 

Welcome and opening words by Prof. Amanda Hammar (Centre for African Studies, University of Copenhagen and president of AEGIS (African Studies in Europe) 

 
 
 
 
 

14:10-15:40 

 
 
 
 

Creolising swirls, transoceanic circuits: creolisation theory and transcultural phenomena in the Indian Ocean World 

 

Prof. Ananya Kabir (King’s College London) 

 
 
 
 
 

15:40-16:00 

 
 
 
 

Towards teaching, and conducting, non-extractive research 

 

Thera Crane (University of Helsinki) 

 
 
 
 
 

16:00-16:30 

 
 
 
 

Kahvitauko / Coffee break 

 
 
 
 
 

16:30-16:50 

 
 
 
 

Overcoming ideas of Africa as the Other in teaching and research 

 

Friederike Lüpke (University of Helsinki) 

 
 
 
 
 

16:50-17:10 

 
 
 
 

Uusia tuulia kielenopetukseen?  

 

Lotta Aunio (Helsingin yliopisto) 

 
 
 
 
 

17:10-17:30 

 
 
 
 

Miksi AMY & KIGY? 

 

Liban Ali Hersi, Lotta Aunio, Mikko Autere, Antti Laine, Riikka Tuori, Hany Saber Mansour (Helsingin yliopisto) 

 
 
 
 
 

17:30-19:00 

 
 
 
 

Juomatarjoilu / Drinks reception 

“Länsimaiden ulkopuolisten” kielten ja yhteiskuntien tutkimus muodostui omaksi tieteenalakseen siirtomaa-ajan Euroopassa 1800-luvun lopulla. Nämä erilliset tieteenalat, kuten Afrikan ja Aasian kielet, arabian ja Lähi-idän tutkimus, heijastivat eurooppalaista toiseuttamisen prosessia ja johtivat karttoihin, joiden rajat romuttivat vuosituhansia kestäneen vuorovaikutuksen. Määrittelemällä Saharan eteläpuolisen Afrikan maantieteelliseksi alueeksi, joka on erillinen Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja Etelä-Aasiasta, nämä uudet tieteenalat tutkivat kuvitteellisia ja eristyneitä alueita, kieliä ja kulttuureita ja haittasivat Atlantin ja Intian valtameren sekä Saharan alueiden kielellisten ja kulttuuristen sidoksien tunnistamista pitkäaikaisine monikielisyyskäytäntöineen. 

Tässä uusien opintosuuntien avausseminaarissa esittelemme opintosuuntien taustalla olevan dekolonialistisen vision: opetuksemme pohjautuu ilmiöön, monikielisyyteen, ja erillisten kielten ja alueiden sijaan keskitymme mannertenväliseen vuorovaikutukseen. Näin pyrimme tuomaan esille globaalin etelän käsityksiä kielestä ja monikielisyydestä, jotta niitä ei enää nähtäisi pelkästään globaalissa pohjoisessa luotujen teorioiden valossa, vaan ne edistäisivät keskeisellä tavalla olemassa olevien monikielisyyden teorioiden tarkentamista ja rikastamista. Tällainen epistemologinen uudistus edellyttää uusia tutkimuskäytäntöjä ja -etiikkaa ja sisältää myös innovatiivisia lähestymistapoja kieltenoppimiseen ja -opetukseen, joita tarvitaan kipeästi formaalissa koulutuksessa maailmanlaajuisesti. 

Kutsumme sinut juhlimaan kanssamme uusia opintosuuntia ja kuuntelemaan esityksiä dekoloniaalisesta kielitieteestä ja monikielisistä käytännöistä, kerroksisista identiteeteistä ja liikkuvista yhteyksistä Ziwa Kuussa, Swahilimerellä, Afraasianmerellä, Intian valtamerellä ja Bahari Hindillä – alueella, jonka monet nimet heijastavat sille ominaista liikettä ja joka on esimerkki tilojen, kielen ja identiteetin välisistä dynaamisista suhteista kaikkialla.