AMY – asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä on uusi opintosuunta, jonka opiskelijoista valmistuu monipuolisia kielen ammattilaisia. Opintosuunnan keskeisenä teemana on monikielisyys sen vaihtelevissa muodoissa eri puolilla maailmaa ja kielen merkitys niin yksilöille kuin yhteisöille. Maantieteellisesti keskitymme Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-Aasiaan, joita Intian valtameri on jo yhdistänyt vuosisatoja.   

Opintoihin kuuluu laajat kieliopinnot, joilla hankitaan joko hyvä kielitaito vähintään yhdestä kielestä tai perustiedot useammista kielistä. Opintosuunnassa opetetaan säännöllisesti arabiaa, hepreaa, hindiä ja urdua, somalia, swahilia ja turkkia – kielikurssit alkavat pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa kielialueen historiaa ja kulttuureita käsitteleviä kursseja.  

Lukuvuonna 2023-2024 alkavat kielet: arabia, persia, somali, turkki  

Lukuvuonna 2024-2025 alkavat kielet: heprea, somali, swahili, turkki 

Lisätietoa kielen kandiohjelmasta ja AMY-opintosunnasta löytyy täältä.

AMY:n opetus 2023-24

KIK-AR131, 132, 133 Arabian perusteet A, B, C

KIK-FA131, 132, 133 Persian perusteet A, B, C

KIK-TR131, 132, 133 Turkin perusteet A, B, C

KIK-SO131, 132 Somalin perusteet A, B

KIK-M131 Somali kulttuuriperintökielenä

KIK-SW131 Swahilin perusteet A

KIK-HE231, 232, 233 Heprean jatkokurssi A, B, C

KIK-SO231, 232, 233 Somalin jatkokurssi A, B, C

KIK-SW232 Swahilin tekstit ja kieliopillinen analyysi

Muiden koulutusohjelmien tarjoamat kurssit, joilla myös AMY-koodi:

KUKA-LIS211 Johdatus Lähi-idän tutkimukseen (KIK-MY213)

KUKA-LIS218 Juutalaisuus Lähi-idässä: moderni historia (KIK-MY214)

HISK-213 Afrikan sarven historia (KIK-MY214)