AMY ja KIGY pähkinän-kuoressa

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa käynnistyy syksyllä 2023 uudet, monikielisyyteen keskittyvät opintosuunnat: “Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä” (AMY, perus- ja aineopinnot kielten kandiohjelmassa) sekä “Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä” (KIGY, syventävät opinnot kielten maisteriohjelmassa). Opintosuuntien keskeisenä teemana on monikielisyys, ja opiskelijat valmistuvat näistä opintosuunnista monipuolisiksi kielen asiantuntijoiksi. Kanditasolla opiskellaan yhden tai useamman kielen alkeita ja muodostetaan yleiskuva alueen monikielisyydestä ja sen tutkimuksesta. Maisteritasolla syvennytään valittuihin kieliin ja alueisiin tarkemmin. 

Monesti kuulee sanottavan, että maailmasta on tullut monikielinen, mutta maailma on ollut hyvin monikielinen jo ihmisten kielten syntyajoista lähtien. Erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla ihmisten tavalliseen arkeen kuuluu monet eri kielet, ja uusissa opintosuunnissa kieliä lähestytäänkin kielenkäytön näkökulmasta eikä niinkään yksittäisinä kielinä. Euroopassa yksikielisyyden ihannetta on korostanut parin viime vuosisadan ajan ajatus kansalliskielestä kansakunnan yhdistäjänä, ja ajatus on viety kolonialismin mukana myös muualle maailmaan. Mutta käytännössä monikielisyys ei ole Euroopastakaan minnekään kadonnut, ja se on noussut uudelleen otsikoihin viime vuosikymmenten muuttoliikkeiden myötä. 

Maantieteellisesti näissä opintosuunnissa keskitytään Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-Aasiaan, joiden kulttuureita Intian valtameri yhdistää: meren yli on kulkenut jo yli tuhannen vuoden ajan niin kauppatavarat kuin kulttuurivaikutteet, uskonnot ja kieletkin. 

Ziwa Kuuthe Swahili Seathe Afrasian Seathe Indian OceanRatnakaraEastern OceanIndic Ocean or Bahari Hindi are just a few of the plethora of names used to characterise a body of water, making up a fifth of the earth’s oceans, and which has been dubbed the oldest continuum in human history. It spreads between the East African coast, bordering Asia on the north, engulfing Australia in the east and stretching south to the Southern Ocean.” (Indigo Waves exhibition text, Gropius Bau Berlin)

Opinnoissa tutustutaan alueen kielitilanteen monimuotoisuuteen ja kielten keskeisiin piirteisiin. Opiskelijat analysoivat kieltä sen yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa ja sitä, miten kieli liittyy sen puhujien identiteettiin. Opiskelijat oppivat myös ymmärtämään sitä, miten monikielisyys kietoutuu niin uskonnollisiin, poliittisiin kuin sosiaalisiinkin motiiveihin sekä näiden motiivien vaikutusta koulutuksellisiin kysymyksiin.  Opintoihin kuuluu laajat kieliopinnot, joilla hankitaan joko hyvä kielitaito vähintään yhdestä kielestä tai perustiedot useammista kielistä. Opintosuunnassa opetetaan säännöllisesti arabiaa, hepreaa, hindiä ja urdua, somalia, swahilia ja turkkia. Syksyllä 2023 tarjoamme alkeiskurssit arabiasta, persiasta ja turkista, keväällä 2024 somalista ja swahilista. Opintoihin sisältyy myös kielialueen historiaa ja kulttuureita käsitteleviä kursseja. Monipuolisten kieli- ja kulttuuriopintojen sekä sosiolingvistisen teoriaosaamisen lisäksi opinnoissa kartutetaan yleisiä akateemisia taitoja, esimerkiksi tieteellistä ajattelua ja kirjoittamista sekä omasta alasta viestimistä. 

Suurimmalla osasta kursseistamme on paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille. Tervetuloa!