KIGY – Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä

Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä-opintosuunnassa opiskelijat perehtyvät monikielisiin yhteisöihin ja siihen, miten monikielisyys toimii arjessa. Opintosuuntaan voi jatkaa kielten kandiohjelman asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä -opintosuunnasta. Muista kielten kandiohjelman opintosuunnista tai koulutusohjelmiin opintosuuntaan voi jatkaa, mikäli on suorittanut AMY:n perus- ja aineopinnot sekä yleisen kielitieteen ja yleisen kirjallisuustieteen peruskurssit. Lisäksi opintosuuntaan voi hakea suoraan maisterihaussa.  

Maantieteellisesti opintosuunnassa keskitytään Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-Aasiaan, joiden kulttuureita Intian valtameri yhdistää: meren yli on kulkenut jo yli tuhannen vuoden ajan niin kauppatavarat kuin kulttuurivaikutteet, uskonnot ja kieletkin. Opintoihin kuuluu laajat kieliopinnot, joissa voi syventää kandintutkinnon aikana hankittua kielitaitoa ja/tai aloittaa uusia kieliä. Opintosuunnassa opetetaan säännöllisesti arabiaa, hepreaa, hindiä ja urdua, somalia, swahilia ja turkkia. Monipuolisten kieli- ja kulttuuriopintojen sekä sosiolingvistisen teoriaosaamisen lisäksi opinnoissa kartutetaan yleisiä akateemisia taitoja, esimerkiksi tieteellistä ajattelua ja kirjoittamista sekä omasta alasta viestimistä. 

Tutkijanuran lisäksi koulutus mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi kieliin ja kulttuurialueisiin sekä kielipolitiikkaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä valtionhallinnossa, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yksityisen sektorin piirissä. 

Lisätietoa kielen maisteriohjelmasta ja KIGY-opintosunnasta löytyy täältä.

KIGY:n opetus 2023-24

KIM-KY334 Language Ideologies and Linguistic Practices

KIM-KY335 Monikielisyys, koulutus ja kehitys

KIM-KY336 Sanoihin kiedottu minuus – hindin- ja urdunkielisen kirjallisuuden lukukurssit

KIM-KY339 Language, gender, and sexuality

KIM-HI334 Ghalib – runot, kirjeet ja anekdootit

Kielikurssit:

KIM-AR331 Arabian syventäviä tekstejä

KIM-AR332 Arabian käännös- ja kirjoitusharjoituksia

KIM-AR333 Arabian puhekielen jatkokurssi

Katso myös AMY:n kielikurssit täältä.

Muiden koulutusohjelmien tarjoamat kurssit, joilla myös AMY-koodi:

ALKU-LIJ324 Klassinen runous ja islam (KIM-KY336)

LDA-L331 Field methods in practice (KIM-KY332)

LDA-L311 Anthropological linguistics (KIM-KY338)

LDA-L315 Field Methods: Language description and documentation

Itsenäisenä projektina suoritettavat: 

KIM-KY333 Kieli kulttuurisessa kontekstissa

KIM-KY340 Kirjoitusjärjestelmät