HANKKEESTA

Tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä lapsuudesta ja nuoruudesta, ympäristökriisin tunneilmapiireistä sekä muuttuvista luonto-kulttuurisuhteista niin kutsutussa antroposeenin ajassa. Tavoitteena on myös kehittää monilajisten suhteiden havaitsemisen taitoja ja edistää monilajisen yhteistyön mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Teemme etnografista tutkimusta ja toteutamme taiteellisia työpajoja. Kehitämme monilajisen tarinankerronnan menetelmiä ja tuotamme tieteellisiä julkaisuja. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö (2022-2025).

IN ENGLISH