Mikä kehittämisryhmä?

Helsingin yliopisto kouluttaa aineenopettajia neljällä kampuksella seitsemän tiedekunnan yhteistyönä. Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opettajan pedagogiset opinnot myös niille Aalto-yliopiston opiskelijoille, jotka haluavat pätevöityä kuvataiteen opettajiksi.

Aineenopettajankoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on tarkastella kriittisesti koulutuksen järjestämisen toimintamalleja ja esittää tarpeen mukaan uusia, tarkoituksenmukaisempia toimintatapoja. Keskeisin tavoite on vakiinnuttaa aineenopettajankoulutuksen korkea taso luomalla edellytykset koulutuksessa mukana olevien osapuolten aikaisempaa tiiviimmälle yhteistyölle.