Kehittämisryhmän jäsenet ja tehtävä

Aineenopettajankoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on tarkastella kriittisesti koulutuksen järjestämisen toimintamalleja ja esittää tarpeen mukaan uusia, tarkoituksenmukaisempia toimintatapoja.

Keskeisin tavoite on vakiinnuttaa aineenopettajankoulutuksen korkea taso luomalla edellytykset koulutuksessa mukana olevien osapuolten aikaisempaa tiiviimmälle yhteistyölle. Ryhmä täsmentää itse toimenkuvansa ensimmäisissä tapaamisissaan ja raportoi toiminnastaan yliopiston opintoasiainneuvostolle.

Puheenjohtaja

Helena Åström, varadekaani, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Jäsenistö

Maija Aksela, professori, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Peter von Bonsdorff, lehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta

Maria Djakonowsky, teologian kandidaatti, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Kaisa Hahl, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta

Turkka Lavaste, valintasuunnittelija, opetus- ja opiskelijapalvelut

Petri Paavilainen, yliopistonlehtori, lääketieteellinen tiedekunta

Markku Sippola, yliopistonlehtori, valtiotieteellinen tiedekunta

Sanna-Kaisa Tanskanen, apulaisprofessori, humanistinen tiedekunta

Kirsi Wallinheimo, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta

Kehittämisryhmän sihteereinä toimivat asiantuntija Maikki Naarala ja koulutussuunnittelija Sanna-Maria Suviniemi-Harju opetus- ja opiskelijapalveluista.

Ryhmän asettamispäätös 22.1.2018

Ryhmän asettamispäätös 18.12.2020