Viestintätutkimuksen nykytila

Viestintätutkimuksen nykytila -hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi 2006 ja toinen vaihe syksyllä 2007. Toisessa vaiheessa selvittiin Hollannin, Belgian ja Venäjän mediaa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin viestintätutkimuksen nykytilaa seitsemässä maassa: Suomessa, Virossa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Saksassa, Ranskassa ja Australiassa. Hanke on toteutettu yhdessä Helsingin Sanomain säätiön kanssa. Ensimmäiset maakohtaiset tutkimukset julkistettiin kesällä 2007.

Tutkimusraportit:

Suomi Tutkimusraportti 1/2007 Abstract (in English)
USA Research Report 2/2007
Estonia Research Report 3/2007
Japan Research Report 4/2007
France Research Report 5/2007
Germany Research Report 6/2007
Australia Research Report 7/2007
Holland Research Report 6/2008
Belgium Research Report 7/2008
Mapping Media and Communication Research: Paradigms, Institutions, Challenges Research Report 11/2008