Mapping digital media

Open Society Foundation (OSF) on käynnistänyt vuonna 2010 Mapping Digital Media -ohjelman, jonka tavoitteena on luoda yhdenmukainen katsaus eri maissa sananvapauden ja informaation saatavuuden ehtoihin median digitaalistumisen myötä. Tässä hankkeessa toteutetaan Mapping Digital Media -tutkimus Suomessa. Toiseksi tavoitteena on osallistua laajaan kansainväliseen vertailuhankkeeseen. Kolmas tavoite on avata yhteistyö Open Society Foundationin kanssa.

Hankeen keskeinen hyöty on päästä mukaan OSF:n laajaan kansainväliseen yhteistyöhön. OSF on käynnistämässä uusia hankkeita vuonna 2014. Toiseksi hankkeen myötä kootaan Suomea koskevaa tietoa, joka on melko hajallaan. Raportti on hyvä mahdollisuus koota tämä tieto tiiviiseen muotoon. Kolmanneksi osallistuminen laajaan kansainväliseen vertailuun mahdollistaa Suomen digitaalisen median ja ylipäätään mediamaiseman vertailun muihin maihin. Tätä kautta voidaan hahmottaa Suomen heikkoudet ja vahvuudet sekä määritellä kehittämiskohteita. Hanke toteutetaan vuonna 2013.

The Mapping Digital Media (MDM) project of the Open Society Foundation examines changes in journalism and digital media in 55 countries. The MDM project assesses the global opportunities and risks that are created for media by digitalization and convergence. The aim of this project is to implement MDM in Finland in 2013. The project also enables the participation in the global MDM network.

Hankkeen johtaja Janne Matikainen, janne.matikainen@helsinki.fi

Hanke toteutetaan Helsingin Sanomain Säätiön tuella