All posts by Senja

Kiitos!

Helsinki Challenge -ideakilpailun finalistit valittiin lokakuussa. Emme päässeet finaaliin, mutta Sustainability Trackerin kehittely jatkuu edelleen!

 

Kiitos kaikille kilpailun eri vaiheissa ideointiin osallistuneille!

Esityksemme Helsinki Challenge -illassa 20.5.

Tiimimme osallistui Ilmasto muuttaa kaiken -tilaisuuksiin yliopiston Tiedekulmassa toukokuussa.

Kaisa ja Janna esittelivät Sustainability Trackeria Helsinki Challenge -illassa 20.5. Esitys on nähtävissä täällä.

Lisäksi Senja ja Janne olivat mukana Ilmasto muuttaa ihmisen –keskustelutilaisuudessa 19.5. Kuukauden teemasta kirjoitettiin myös verkkoartikkeli Suo.Kuokka.Jussi.

 

Our pitch at the Impact camp

Here’s our pitch at Helsinki Challenge Impact camp last week. We had inspiring two days, during which we developed our idea further with our partners Samuli Ruuskanen from Taito United and Minna Näsman and Jukka Helin from Helen.

Slide1

Our challenge is the same as before: our lifestyles are unsustainable, so we need signals that tell us how to change our everyday routines more sustainable.

Slide2

During the Impact camp, we clarified our solution to the challenge. It will still be a mobile application that uses existing databases to provide real-time, customized feedback on environmental effects of individual consumption. What is new is that we are going to target the application to the LOHAS (lifestyles of healthy and sustainability) group of users and to those people that are already concerned about environmental problems and are ready to change their behavior more sustainable – they just don’t know how to.

The Sustainability Tracker includes different “feelgood factors“: how more sustainable everyday choices improve also well-being or health, save money or help to gain credits in a game. In addition, by sharing her carbon footprint on Facebook, the user of Sustainability Tracker can make her choices visible, get peer support for these choices, and compare her results to others’.

Slide3

Our assumption is that the LOHAS user group uses the application because they are interested in their results and are eager to find ways to live more sustainably. Hence, the impact of Sustainability Tracker is smaller in the beginning. However, there is a great upscaling potential as more sustainable choices become visible and encourage also other user groups.

The carbon footprint of an average Finn is 9 tonnes per year. As Sustainability Tracker makes it easier for users to find the best ways for them to reduce their environmental impacts, we estimate that the reduction in carbon footprint can be approximately one tonne per year. Replacing 100 kilometers of driving by cycling, for example, decreases carbon footprint by 0.5 tonnes.

Slide4

As the number of Sustainability Tracker users increases, so does the impact. The more users see the environmental effects of their consumption and change their everyday living more sustainable accordingly, the more acceptable does the sustainable living become.

We acknowledge the fact that at some point the Sustainability Tracker users face the point where making more sustainable choices is no more possible. However, at this point significant reductions have already been made and – hopefully – new, more sustainable routines and practices have taken place.

Slide5

At the moment we are developing Sustainability Tracker with our closest partners: HelenFinnish Environment Institute, and Taito United. We also have test group collaboration with Elisa and Helsinki University Alumni Association.

We are looking for new partners and expertise in areas of mobile technologies, mobility tracking and retail. If you are interested, contact our team leader Kaisa!

Slide6

Our next steps in developing Sustainability Tracker are as follows: at the moment we have a student group focusing on gamification in individual decision making. We are also recruiting a Master’s Thesis worker to focus on feedback mechanisms and conduct a study on these mechanisms. We have partners from Elisa and University of Helsinki Alumni association, via whom we can get test groups for testing both the feedback mechanisms and the prototypes of the application.

After the summer, we should have more information on personal feedback mechanisms and their functionality, as well as preliminary results from the prototype testing!

Slide7

Laskureista seurantaan ja yksilölliseen palautteeseen

Monilla oman kulutuksen seurannasta ja laskennasta on varmasti ollut omia ruutuvihkoja ja laskentataulukoita esimerkiksi energiakulutuksen seuraamiseksi jo vuosikymmeniä sitten. Vuosituhannen vaihteen jälkeen nettiin alkoi ilmestyä laskureita oman hiili-, materiaali– ja ekologisen jalanjäljen selvittämiseksi. Laskureiden kehityksen taustalla on ollut ajatus kertoa niiden avulla kulutuksen vaikutuksesta ympäristöön ja tiedon avulla vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisi vuonna 2010 Ilmastodieetti.fi -hiilijalanjälkilaskurin kansalaisten käyttöön. Ilmastodieetin avulla kuka tahansa voi arvioida oman hiilijalanjälkensä. Vuonna 2014 laskuria päivitettiin ja uudistettiin, laskuria on käytetty kaikkiaan yli 70 000 kertaa. Laskurin tarkoituksena on auttaa hahmottamaan suuruusluokkia: Millä on oikeasti merkitystä jos haluan pienentää hiilijalanjälkeäni?

Kuva: Suomen ympäristökeskus
Kuva: Suomen ympäristökeskus

 

 

 

 

 

 

Laskuri auttaa kansalaisten lisäksi myös energia- ja kestävän kulutuksen neuvontaa tekeviä havainnollistamaan kulutuksen ympäristövaikutusten jakautumista ja mittaluokkia.

Graafi_ekokoti_faktakortti_08082014_150dpi_rgb
Kuva: Suomen ympäristökeskus

Laskuria uudistettaessa kehitettiin sen antamaa palautetta. Monet käyttäjät pitivät laskuria hyödyllisenä ja auttavan hahmottamaan oman arjen ilmastovaikutuksia. Palautetta ja tulosten tulkintaa kaivattiin kuitenkin lisää. Nyt laskennan osa-alueiden, kuten asumisen, liikkumisen tai ruoka-osion, jälkeen käyttäjä saa tietoa mitkä tekijät vaikuttavat hiilijalanjälkeen ja koottuja vinkkejä muutosten tueksi. Mikä olisi seuraava askel tehdä Ilmastodieetistä ja vastaavista ympäristömyötäisempään arkeen ohjaavista sovelluksista parempia? Siinä missä laskurilla voidaan laskea tilanne tietyn hetken mukaan, seurantasovellukset kertovat jatkuvasta kehityksestä, samaan tapaan kuin Heiaheian-tyyppiset sosiaaliset liikuntapäiväkirjat.

Tästä päästään haasteisiin, joita Sustainability Tracker -tiimi ratkoo:

1) Ohjaava ja kannustava palaute. Millainen palaute koukuttaa käyttäjän tarkkailemaan ja muuttamaan omaa energiankulutusta tai liikkumisen hiilijalanjälkeä? Miten palautetta voidaan antaa mahdollisimman nopeasti sen mukaan miten sovelluksen/laskurin käyttäjä on toiminut? Kuinka palaute on esitettävä, jotta se on kannustavaa ja informatiivista?

2) Kulutustiedot suoraan tietokannoista mobiilisovellukseen. Monien laskureiden täyttäminen voi olla aikaa vievää, jos laskennassa haluaa hyödyntää tarkkoja tietoja todellisesta kulutuksesta. Esimerkiksi toteutunut energiankulutus on katsottava sähkölaskusta tai seurantapalvelusta ja syötettävä laskuriin. Jos laskuri käyttäjänsä luvalla hyödyntäisikin suoraan tietokannasta löytyvää kulutustietoa, käyttö olisi huomattavasti vaivattomampaa.

Kansalaisten toimilla on vaikutusta hiilijalanjälkeen. Kyse on sekä isoista ja harvoin tehtävistä valinnoista kuten asuinpaikan ja kodin valinta kuin usein rutiininomaisesti toistuvista tottumuksista kuten energiankäyttö kotona ja liikkumisvalinnat. Seuraavan auttaa välittömästi huomaamaan niin teknisten muutosten, esimerkiksi led-valaisimien asennuksen, kuin käyttötottumusten aiheuttamat muutokset. Tämän havaitseminen ja asiaan perehtyminen voivat kannustaa kokeiluihin muilla kulutuksen osa-alueilla.

Marja Salo

Tiimiläiset esittäytyvät / Senja

Toimin väitöskirjatutkijana H2014-04-08 10.40.55elsingin yliopistolla. Väikkärini käsittelee sitä, miten ihmisten kulutuskäytännöt muuttuvat ympäristön kannalta kestävämmiksi, ja millaisia esteitä he kohtaavat pyrkiessään muuttamaan arkisia rutiinejaan. Monesti esteenä on tiedon puute omien valintojen ympäristövaikutuksista tai mittaluokista.

Sustainability Trackerissa minua kiinnostaa se, miten palaute oman arjen ympäristövaikutuksista voidaan esittää parhaalla tavalla. Haluavatko käyttäjät verrata kulutustaan Suomen keskiarvoon, naapureihinsa vai muihin samanikäisiin? Miten hiilidioksidikilot esitetään niin, että niistä olisi sovelluksen käyttäjälle mahdollisimman paljon hyötyä?

Tiimiläiset esittäytyvät / Leo

Olen ympäristöasiantuntija, toiminnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu, ympäristöasiantuntija, ja käpyläläinen isä. Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi kaksi pientä lasta.

Haluan toimia tuleLeo-Stranius-pyöräilykuvavien sukupolvien, ympäristöviisaan ja onnellisen Suomen puolesta.

Olen mukana Sustainability Trackerin kehittämisessä, koska uskon, että luomalla yksinkertaisia tapoja mitata ihmisten ympäristövaikutusta, voimme tehdä ratkaisevia päätöksiä ekologisen yhteiskunnan edistämiseksi.

 

 

 

Tiimiläiset esittäytyvät / Marja

Toimin tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Aihealueenani on kotitalouksien kulutus. Vastaan SYKEssä Ilmastodieetti.fi-hiilijalanjälkilaskurista ja olen ollut mukana sen kehittämisessä sen ensimmäisestä julkaisusta lähtien.

MarjaKulutuksen ympäristövaikutusten tekeminen näkyväksi laskurin tyyppisillä työkaluilla on inspiroivaa. Jotta yhä useammat meistä ottavat nämä työkalut omakseen, on niiden käyttämisestä tehtävä entistä vaivattomampaa. Palautteen tulee olla kiinnostavaa ja antaa eväitä käytännön muutokseen.