Tiimiläiset esittäytyvät / Senja

Toimin väitöskirjatutkijana H2014-04-08 10.40.55elsingin yliopistolla. Väikkärini käsittelee sitä, miten ihmisten kulutuskäytännöt muuttuvat ympäristön kannalta kestävämmiksi, ja millaisia esteitä he kohtaavat pyrkiessään muuttamaan arkisia rutiinejaan. Monesti esteenä on tiedon puute omien valintojen ympäristövaikutuksista tai mittaluokista.

Sustainability Trackerissa minua kiinnostaa se, miten palaute oman arjen ympäristövaikutuksista voidaan esittää parhaalla tavalla. Haluavatko käyttäjät verrata kulutustaan Suomen keskiarvoon, naapureihinsa vai muihin samanikäisiin? Miten hiilidioksidikilot esitetään niin, että niistä olisi sovelluksen käyttäjälle mahdollisimman paljon hyötyä?