Laskureista seurantaan ja yksilölliseen palautteeseen

Monilla oman kulutuksen seurannasta ja laskennasta on varmasti ollut omia ruutuvihkoja ja laskentataulukoita esimerkiksi energiakulutuksen seuraamiseksi jo vuosikymmeniä sitten. Vuosituhannen vaihteen jälkeen nettiin alkoi ilmestyä laskureita oman hiili-, materiaali– ja ekologisen jalanjäljen selvittämiseksi. Laskureiden kehityksen taustalla on ollut ajatus kertoa niiden avulla kulutuksen vaikutuksesta ympäristöön ja tiedon avulla vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisi vuonna 2010 Ilmastodieetti.fi -hiilijalanjälkilaskurin kansalaisten käyttöön. Ilmastodieetin avulla kuka tahansa voi arvioida oman hiilijalanjälkensä. Vuonna 2014 laskuria päivitettiin ja uudistettiin, laskuria on käytetty kaikkiaan yli 70 000 kertaa. Laskurin tarkoituksena on auttaa hahmottamaan suuruusluokkia: Millä on oikeasti merkitystä jos haluan pienentää hiilijalanjälkeäni?

Kuva: Suomen ympäristökeskus
Kuva: Suomen ympäristökeskus

 

 

 

 

 

 

Laskuri auttaa kansalaisten lisäksi myös energia- ja kestävän kulutuksen neuvontaa tekeviä havainnollistamaan kulutuksen ympäristövaikutusten jakautumista ja mittaluokkia.

Graafi_ekokoti_faktakortti_08082014_150dpi_rgb
Kuva: Suomen ympäristökeskus

Laskuria uudistettaessa kehitettiin sen antamaa palautetta. Monet käyttäjät pitivät laskuria hyödyllisenä ja auttavan hahmottamaan oman arjen ilmastovaikutuksia. Palautetta ja tulosten tulkintaa kaivattiin kuitenkin lisää. Nyt laskennan osa-alueiden, kuten asumisen, liikkumisen tai ruoka-osion, jälkeen käyttäjä saa tietoa mitkä tekijät vaikuttavat hiilijalanjälkeen ja koottuja vinkkejä muutosten tueksi. Mikä olisi seuraava askel tehdä Ilmastodieetistä ja vastaavista ympäristömyötäisempään arkeen ohjaavista sovelluksista parempia? Siinä missä laskurilla voidaan laskea tilanne tietyn hetken mukaan, seurantasovellukset kertovat jatkuvasta kehityksestä, samaan tapaan kuin Heiaheian-tyyppiset sosiaaliset liikuntapäiväkirjat.

Tästä päästään haasteisiin, joita Sustainability Tracker -tiimi ratkoo:

1) Ohjaava ja kannustava palaute. Millainen palaute koukuttaa käyttäjän tarkkailemaan ja muuttamaan omaa energiankulutusta tai liikkumisen hiilijalanjälkeä? Miten palautetta voidaan antaa mahdollisimman nopeasti sen mukaan miten sovelluksen/laskurin käyttäjä on toiminut? Kuinka palaute on esitettävä, jotta se on kannustavaa ja informatiivista?

2) Kulutustiedot suoraan tietokannoista mobiilisovellukseen. Monien laskureiden täyttäminen voi olla aikaa vievää, jos laskennassa haluaa hyödyntää tarkkoja tietoja todellisesta kulutuksesta. Esimerkiksi toteutunut energiankulutus on katsottava sähkölaskusta tai seurantapalvelusta ja syötettävä laskuriin. Jos laskuri käyttäjänsä luvalla hyödyntäisikin suoraan tietokannasta löytyvää kulutustietoa, käyttö olisi huomattavasti vaivattomampaa.

Kansalaisten toimilla on vaikutusta hiilijalanjälkeen. Kyse on sekä isoista ja harvoin tehtävistä valinnoista kuten asuinpaikan ja kodin valinta kuin usein rutiininomaisesti toistuvista tottumuksista kuten energiankäyttö kotona ja liikkumisvalinnat. Seuraavan auttaa välittömästi huomaamaan niin teknisten muutosten, esimerkiksi led-valaisimien asennuksen, kuin käyttötottumusten aiheuttamat muutokset. Tämän havaitseminen ja asiaan perehtyminen voivat kannustaa kokeiluihin muilla kulutuksen osa-alueilla.

Marja Salo