Välkommen/tervetuloa till DIDIA-bloggen!

Hej och välkommen! Moi ja tervetuloa!

Detta är bloggen för forskningsprojektet DIDIA: Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger. Projektet genomförs av ett forskarteam från Helsingfors universitet under ledning av Anna Slotte, och finansieras av Svenska kulturfonden inom Hallå!-programmet.

Projektets mål är att främja deltagarnas positiva attityder till flerspråkighet, öka deras språkkompetens och språkmedvetenhet samt stärka deras didaktiska kunskap om lärande i språköverskridande sammanhang. Inom DIDIA utvecklas flerspråkiga verksamheter som analyseras med fokus på språkattityder och språkanvändning. Projektet bygger på en uppdaterad, flexibel och mångfaldig syn på språkanvändning och språklärande.

DIDIA består av fem delprojekt med lite varierande upplägg, metoder och målgrupper. Du kan läsa mer om delprojekten på sidan Om projektet.