Google aloitti sanomalehtien digitoinnin

Google on aloittanut historiallisten sanomalehtikokoelmien digitoinnin yhteistyössä eräiden sanomalehtikustantajien kanssa. Google digitoi aineistoa samaan tapaan kuin Kansalliskirjasto Historialliseen sanomalehtikirjastoonsa: sanomalehdet digitoidaan mikrofilmeiltä, ei originaaleista. Digitoidut sanomalehdet on tarkoitus asettaa aluksi käyttöön Google News-palvelun kautta ja myöhemmin myös sanomalehtien omien verkkosivujen kautta. Hakutulosten yhteyteen on tarkoitus lisätä mainoksia, joiden tuotot Google ja sanomalehtikustantajat jakavat keskenään. Googlen tarkoituksena on digitoida tekijänoikeudesta vapaan aineiston ohella myös ns. orpoja teoksia.

On mielenkiintoista nähdä, millaisia reaktioita Googlen aloittama projekti aiheuttaa sanomalehtikustantamoissa, kaupallisten sanomalehtiarkistojen tuottajissa sekä kirjastoissa. Suurimmat amerikkalaiset mikrofilmituottajat, kuten ProQuest ja Heritage Microfilm ovat avaamassa arkistonsa Googlen käyttöön. Ainakaan ProQuest ei pelkää menettävänsä kirjastoasiakkaitaan Googlelle, sillä yritys uskoo asiakkaidensa arvostavan edelleen tarkkaa metadataa ja monipuolisia hakumahdollisuuksia. Tämän lisäksi ProQuestin luottamus mikrofilmiin pitkäaikaissäilytysformaattina on erittäin vahva.

Euroopassa sekä British Library, Bibliothèque nationale de France että Koninklijke Bibliotheek ovat aloittamassa sanomalehtikokoelmiensa laajamittaisen digitoinnin. Pystyvätkö nämä kirjastot kilpailemaan sanomalehtidigitoinnista Googlen kanssa? Esimerkiksi Ranskassa sanomalehdet on tarkoitus digitoida originaaleista, sillä vanhempien mikrofilmien laatu ei riitä digitointiin. Tämä ei tietenkään ole yhtä kustannustehokasta kuin aineiston digitoiminen suoraan mikrofilmeiltä. Entä onko Googlen kirjastoja helpompi neuvotella kustantajien kanssa tekijänoikeudenalaisen sanomalahtiaineiston digitoimisesta, jos porkkanana on jaetut mainostulot? Toisaalta on muistettava, että eräät sanomalehtikustantamot uskovat edelleen mahdollisuuksiinsa kaupallistaa vanhat sanomalehtikokoelmiensa itse.

Pienten maiden, kuten Suomen sanomalehtikokoelmien digitointiin Googlen hankkeella on tuskin vaikutusta vielä pitkään aikaan, mutta englantilaisella kielialueella vaikutukset näkyvät nopeammin. Googlen sanomalehtipalvelun kattavuuteen vaikuttaa kuitenkin myös se, että Google tekee yhteistyötä sanomalehtikustantajien eikä kansallis- tai suurten tutkimuskirjastojen kanssa, joilla on alueensa kattavimmat sanomalehtikokoelmat, myös sellaisista lehdistä, joiden ilmestyminen on päättynyt.

Esimakua palvelusta: Google News Archive

Aiheesta lisää:
Google Digitization Initiative to Expand Google News Archive

Katso myös: Kansalliskirjaston historiallinen sanomalehtikirjasto

One thought on “Google aloitti sanomalehtien digitoinnin

  1. Pingback: www.blogispotti.fi

Comments are closed.