Säilytyskelpoiset tiedostomuodot määritelty

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen pitkäaikaissäilytystyö on tuottanut tärkeän dokumentin: listan tiedostomuodoista, jotka soveltuvat pitkäaikaisesti säilytettäviksi. Dokumentti on osoitteessa http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys/maeaerittely-ja-dokumentit . Dokumentti määrittelee myös nk. siirtokelpoiset tiedostoformaatit. Ne ovat yleensä erittäin paljon käytettyjä formaatteja, joiden muuntamiseen säilytyskelpoiseen muotoon voidaan ajatella kehitettävän rutiiniprosesseja.

KDK:n määritykset perustuvat ennen kaikkea Library and Archives Canadan ohjeeseen File Format Guidelines for Preservation and Long-Term Access; mutta siitä on poikettu suuntaan ja toiseen. Määritys esittelee myös tiedostomuotojen säilytettävyyden arviointikriteerit.

Työryhmän työ ei ole ollut helppoa – ongelmia on aiheuttanut jo suomenkielisen terminologian horjuvuus. Suoranaista keksintääkin on ollut pakko tehdä: “kääreformaatti”, “yksinkertainen nippuformaatti” ja “rakenteinen nipuformaatti” kuvaavat erilaisia, no, kääre- ja nippuformaatteja. Aivan suoraviivaista ei ollut myöskään formaattien arviointi. Muun muassa tietokantojen säilytysmuotojen arviointi jäi odottamaan seuraavaa versiota.

Tämän dokumentin pohjalta tulee KDK toimimaan, ja se toivottavasti luetaan tarkoin kaikissa KDK:n piirissä olevissa organisaatioissa, toivottavasti laajemmaltikin. Dokumentaatiota tullaan kuitenkin päivittämään ja laajentamaan aika ajoin.

 

One thought on “Säilytyskelpoiset tiedostomuodot määritelty

Comments are closed.