Fokus: Sisältöjen tuottaminen, jakaminen ja muokkaaminen opiskelijat osallistavana prosessina.

Kirjoittanut: Erika Löfström

I vårt pågående digiprojekt, vars syfte är att utveckla lärarutbildares och studenters digitala kompetenser har vi investerat i iPads för hela den undervisande personalen och studenterna. För att optimalt utnyttja iPads med studenterna, inskaffar vi AppleTVs för streamning.

I dagens läge har många skolor AppleTVs, vilket innebär att vi bör förbereda våra studenter; blivande lärare, inför den vardag de möter i skolan. AppleTV kan utnyttjas oberoende av ämne. Denna kunskapsutveckling bör stödas av såväl lärarutbildarna som av det didaktiska upplägget av kurser. Lärarstudenterna ska under sina studier ha möjlighet att bekanta sig med utbudet av digitala verktyg i en trygg och stödd lärmiljö. Av lärarutbildarna krävs att de känner till olika verktyg som används i skolan, att de själva behärskar användningen av dessa verktyg, och att de kan stöda studenterna i att utveckla sina kompetenser. Vi ser speciell nytta för utveckling av ämnesdidaktik, utvärdering/självevaluering, samt aktiverande metoder. I och med anskaffningen av sju stycken Apple TVs ser vi till att det uppstår en ”kritisk massa” av användare av detta verktyg bland våra lärarutbildare samtidigt som ett tillräckligt stort antal användare tryggar utvecklandet av användningen, utbytet av idéer och ett kollegialt stöd.

Inom digiprojektet integreras forskning, undervisning, studier och praktik. AppleTV öppnar för nya forskningsmöjligheter i hur lärarutbildare tar i bruk i digitala verktyg, hur dessa utnyttjas i lärarutbildning, samt hur studenterna utvecklar kunskap o och färdigheter i att utnyttja digitala verktyg som en del av didaktisk planering och genomförande av undervisning.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *