360-kamera ja Teams ohjauksen tukena opetusharjoittelussa

Kirjoittanut: Hanna Niinistö ja Seija Kairavuori

Pilotoimme keväällä 2018 kasvatustieteellisen tiedekunnan digiloikkarahoituksella 360-kameraa yhdistettynä Teams-ympäristöön luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa. Kolmannen opintovuoden opetusharjoittelussa yhtenä keskeisenä tavoitteena on ohjatusti soveltaa ja syventää koulutuksessa opiskeltuja ainedidaktiikan sisältöjä käytännön koulutyössä, myös laajempia oppimiskokonaisuuksia eri oppiaineista rakentaen. Valitsimme lähempään tarkasteluun kuvataiteen oppiaineen näkökulman. Tavoitteenamme oli selvittää, mitä lisäarvoa harjoittelutuntien 360-videointi ja Teams-ympäristö mahdollisesti tuovat ohjausprosessiin harjoittelijan, luokanlehtorin ja ohjaavan ainedidaktikon näkökulmista. Kehittämisprojektiin osallistuivat Viikin Normaalikoululta kaksi luokanlehtoria ja erityisopettaja sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan luokanopettajan opintosuunnasta kaksi ohjaavaa kuvataiteen ainedidaktikkoa.

Harjoittelujakson aikana videoitiin 360-kameralla kahden harjoitteluparin kuvataiteen oppitunteja. Ohjauskeskusteluissa opiskelijoiden valitsemia ja ainedidaktikkojen ohjaamia videopoimintoja peilattiin opiskelijan omaan käyttöteoriaan ja kuvataiteen ainedidaktiikkaan. Tavoitteena oli tukea opiskelijan käyttöteorian kehittymistä ja syventymistä harjoittelun aikana.  Erityisesti pyrimme selvittämään sitä, millainen yhteys opiskelijan ainedidaktisen ajattelun, käyttöteorian ja opetus-oppimistapahtuman havainnoinnin välille rakentui. Kehittämisprojektissa ei pyritty korvaamaan videoinnilla kasvokkain tapahtuvaa ohjausta, vaan syventämään sitä valikoiduista, opiskelijalle merkityksellisistä näkökulmista.

Tekniikkaa kokeiltiin Viikissä ensimmäistä kertaa ohjausvälineenä, joten se oli kaikille kehittämiskokeiluun osallistuneille uutta. Kevään aikana päästiinkin ratkomaan yhteisvoimin niin teknisiä ongelmia kuin lupakäytänteitäkin. Ohjaussessiot videoiden äärellä kirvoittivat hedelmällisiä keskusteluja ja kirjavia ajatuksia niin opettamisesta, oppimisesta kuin ohjaamisesta. Kokeilussa käytäntöä lähdettiin kehittämään tutkimuksellisella otteella. Kehittämisprojektin antia kootaan osallistuneiden yhteisessä työpajassa ja tuloksia on tarkoitus esitellä myöhemmin artikkelissa.

Pilotti on mahdollistanut ja innostanut uudenlaisen ohjausyhteistyön opettajankoulutuksessa opetusharjoittelujen kehittämisessä. Kuvataiteen ainedidaktiikan ohjaajat yhdessä Viikin normaalikoulun ohjaavien luokanlehtoreiden kanssa laajentavat tätä uuden teknologian tukemaa siltaa koulutuksen teorian ja käytännön työelämän välillä. Suunnitteilla on ensi lukuvuonna yhteistyötä em. monialaista opetusharjoittelua edeltävässä kuvataiteen ainedidaktiikan opintojaksossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *