KASVATUSTIETEELLINEN DIGILOIKKAA

Kirjoittanut: Kalle Juuti

Kasvatustieteiden kandiohjelma on osallistunut yliopiston opetuksen digiloikkahankkeeseen. Kasvatustieteiden kandiohjelma on suuri. Kaikki tiedekunnan opiskelijat ovat saman kandiohjelman opiskelijoita. Koska kandiohjelmassa on monta opintosuuntaa ja paljon kursseja sekä opettajia, digiloikkatoimenpiteet kohdistuvat laajasti hyvin monenlaiseen opetukseen. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoista valtaosa kouluttautuu opettajiksi kaikille koulutasoille: lastentarhanopettajaksi aineenopettajaksi, luokanopettajiksi ja erityisopettajiksi. Tiedekunnan opetuksessa digitaalisuus ja digitaaliset välineet ovat osa pedagogiikkaa, menetelmiä ja sisältö itsessään. Toiminnan lähtökohtana on, että tulevat opettajat ja muut kasvatuksen asiantuntijat saavat omakohtaisia kokemuksia digitaalisten välineiden käytöstä omassa opiskelussaan. Näitä omakohtaisia digitaalisten välineiden käytön kokemuksia opiskelijat saavat esimerkiksi koulussa opetettavien aineiden didaktiikan opinnoissa. Digitaalisuus näyttäytyy opetuksen sisältönä siinä vaiheessa, kun opettajankoulutuksen opintojaksoilla reflektoidaan saatuja kokemuksia. Opiskelijoita ohjataan vertaamaan ja arvioimaan saamiaan digitaalisuuden kokemuksia suhteessa viimeisimpään oppimistutkimuksen tietoon. Kolmas näkökulma digitaalisuuteen on digitaalisuuden toteuttaminen. Opiskelijat laativat usein erilaisia suunnitelmia, mitkä liittyvät opetuksen järjestämiseen koulussa. Lisäksi opetusharjoittelussa opiskelijat ohjataan hyödyntämään digitaalisia välineitä omassa opetuksessaan. Erityisenä digiloikkahankkeen mahdollistamana kokeiluna on esimerkiksi videossa näyttäytyvä virtuaalitodellisuudessa toteutettu kolmiulotteisen maalaamisen työpajat, joissa kuvataiteen sivuaineopiskelijat toteuttivat VR-perehdytyksen toisille opiskelijoille.

Digiloikka on vahvasti mukana tiedekunnan laatimassa yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmassa. Siinä korostetaan henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista, opetustilojen digitaalisuutta sekä kokeilukulttuuria. Tiedekunnan oman strategisen panostuksen lisäksi Digiloikkahanke mahdollistaa kokeilukulttuurin edistämisen ja opettajien yhteisöllisen kehittämisen. Opetusteknologiapalveluiden asiantuntijan Mikko I Halosen kokoama video ilmentää tätä kokeilukulttuurin kehittämistä. Kokeilukulttuuria edistettiin tiedekunnassa järjestetyillä lukuisilla digitoritapahtumilla. Näissä tapahtumissa tiedekunnan opettajat ovat jakaneet kokemuksiaan digitaalisuuden kehittämisestä.

Digiloikkahankkeen kiihdyttämänä, tiedekunnassa on käynnissä lukuisia pieniä opetuksen kehittämishankkeita. Kevään 2018 aikana on vielä hankittu laitteita ja laadittu moninaisia digitaalisia oppimateriaaleja. Näistä tiedekunnan opettajat ovat raportoineet tässä blogissa. Esimerkiksi digiloikkahanke on mahdollistanut asiantuntijahaastatteluvideoiden laadintaa kandiohjelman opintoihin kuuluvista erityisaiheista. Opettajan on esimerkiksi tärkeää tietää alkoholismista. Alkoholismi häiritsee noin joka neljättä lasta. Digihankkeen avulla voidaan tuottaa asiantuntijahaastatteluihin perustuva kokonaisuus opettajan pedagogisten opintojen osaksi. Syksyllä pilotoidaan tekoälyyn nojautuvaa kurssiin liittyvää automaattista opintoneuvontaa. Kandiohjelmaan kuuluu paljon ryhmäopetusta. Muutamilla tutkielmakursseilla kokeillaan mahdollisuutta osallistua seminaariin reaaliaikaisesti etänä. Kandiohjelman opiskelijoissa on paljon perheellisiä ja lastenhoidon järjestämisen vuoksi joskus opiskelijoiden on hyvin vaikeaa osallistua. Videokokoustyökalujen avulla on mahdollista sujuvoittaa opiskelijoiden osallistumista. Tiedekunnassa on otettu laajalla rintamalla askelia digitaalisuuteen, mutta visio opetuksen digitaalisuudesta ei ole vielä kovin selkeä. Tiedekunnassa käynnistettiin digivisiotyöskentely, jota johtamaan nimettiin digitaalisuuden alan apulaisprofessori Sami Paavola. Digivision tarkoitus on kuvata mitä tiedekunnassa on tehty ja mitä on suunnitteilla digitalisaatioon liittyen. Digivisioon kuvataan myös keinoja vastata kasvatustieteen opetuksen osalta yliopiston strategisiin tavoitteisiin. Tiedekunta on sitoutunut vahvasti digitalisaation edistämiseen ja tiedekunta on mukana myös yliopiston profiloimishankkeessa (Profi2) profiloitumisalueella learning in the digital world (LEAD).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *