Ohjelmoinnin opetusmateriaalin yhteisöllinen luominen

Kirjoittanut: Jani Kiviharju

Ohjelmointi on tullut osaksi perusopetusta uudessa opetussuunnitelmassa. Aihe on kuitenkin vielä monille opettajille ja opetusharjoittelijoille vieras, ja toimivista koko peruskoulun ikäluokkaa koskevista ohjelmoinnin opetusratkaisuista ja hyvistä käytänteistä vasta hankitaan ensimmäisiä kokemuksia. Kokeilimme Helsingin normaalilyseossa osana kandiohjelman digiloikkaa uusia ohjelmoinnin konkretisoinnin välineitä ja samalla uutta tapaa rakentaa yhdessä opetus- ja opiskelumateriaalia. Tavoitteena oli, että opetusharjoittelun yhteydessä ohjaavat opettajat ja opetusharjoittelijat pääsevät yhdessä tutustumaan ohjelmointia havainnollistaviin ja ohjelmoinnin opetusta monipuolistaviin välineisiin (Lego Mindstorms -robotit, Arduino- ja micro:bit-piirilevyt) ja luovat toisilleen sekä tuleville opetusharjoittelijoille opiskelu- ja opetusmateriaalia.

Käytännössä kokeilu toteutettiin siten, että järjestimme matematiikan, tietotekniikan ja käsitöiden ohjaavien opettajien kesken huhtikuussa 2018 ylimääräisen ryhmäohjauksen halukkaille matemaattisten aineiden ja käsitöiden opetusharjoittelijoille. Opiskelijat valitsivat itse, mihin kolmesta ohjelmointityökalusta tutustuvat yhdessä ohjaajan kanssa. Valinnan tueksi ohjaavat opettajat esittelivät lyhyesti, mistä kussakin ohjelmointivälineessä on kyse. Valitun välineen mukaan opetusharjoittelijat ja ohjaaja muodostivat 2–4 hengen pienryhmiä, joissa tutustuivat kyseiseen työkaluun 1–2 tunnin ajan. Tutkimisen apuna olivat ohjekirjat ja verkosta löytyvä materiaali.

Tutustuttuaan riittävästi valitsemaansa ohjelmoinnin apuvälineeseen, ryhmät valitsivat jonkin ohjelmoinnin opetuksen kannalta mielekkään ominaisuuden tai laitteen avaaman mahdollisuuden, jonka olivat löytäneet. Kukin ryhmä laati sähköisen ohjeen valitsemansa ominaisuuden käyttämiseen. Ohjeen suositusformaatiksi tarjottiin ruutukaappausvideota (Screencast), mutta jokainen ryhmä sai vapaasti valita ohjeen toteutustavan. Alla esimerkkikuva yhdestä toteutuksesta (doc-tiedosto toistokäskystä Lego-robotilla) ja linkin takaa löytyy esimerkki ruutukaappausvideosta: https://youtu.be/-TS4dtV-7sE (Lego-robotin liikuttaminen).

Ote Lego-robotin toistosilmukan ohjeesta.

Kokeilu oli ohjaajien havaintojen ja opiskelijoiden palautteen perusteella kaikkiaan onnistunut testaus ohjelmointivälineille ja valitulle työtavalle. Ensi syksyn opetusharjoittelussa sama toteutus toistetaan ja uusien toteutuskertojen kautta tavoitteena on saada kokoon monipuolinen opetusmateriaalipankki opetusharjoittelijoiden käytettäväksi ja jatkaa opiskelijoiden tutustuttamista digitaalisten opetus­materiaalien luomiseen.

Ohjaajan ja kahden opetusharjoittelijan pienryhmä tutustuu Lego-robotin toimintaan.

Lego Mindstorms -robotti suorittamassa ohjelmakoodiaan.

Micro:bit-piirilevyn ohjelmointia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *