Webinaari: Ihmisen kokoista kaupunkia suunnittelemassa: oppeja tutkimuksesta ja liikennesuunnittelun arjesta

Kirjoittajat: Age Poom, Elias Willberg, Tuuli Toivonen

Digital Geography Labin ja Helsingin yliopiston järjestämässä webinaarissa 26.10.2021 pohdittiin, miten luoda miellyttäviä ja terveellisiä liikkumisympäristöjä kaupungeissa.

Webinaarissa esiteltiin tuoreita tutkimustuloksia sekä Helsingin seudun parhaita suunnittelukäytäntöjä. Esitysten aiheina olivat muun muassa liikkumisympäristöjen laatu sekä ihmisten liikkumisenaikainen altistuminen ympäristölle. Webinaarin toisella puoliskolla jatkettiin paneelikeskustelulla, jossa kuultiin näkemyksiä siitä, miten liikennettä ja liikkumisympäristöjä voidaan tutkia ihmisenkokoisesta näkökulmasta sekä siitä, miten ihmisenkokoisuutta voidaan tuoda osaksi kaupunki- ja liikennesuunnittelua.

Tuuli Toivonen, Helsingin ylioposto: Paikkatiedon avulla kohti ihmisenkokoisen kaupungin tutkimusta

Johanna Palomäki, Espoon kaupunki: Ihmisten kaupunkia ihmisten kanssa – yhteistoiminnallisen suunnittelun rakenteet Espoon yleiskaavoituksessa

Age Poom, Helsingin ylioposto: Healthy travel environments for everyone: from individual route choice to just and sustainable societies

Miloš Mladenović, Aalto-yliopisto: Transport in Human Scale Cities: reflections on a new open access book

Paneelikeskusteluun osallistuivat Marketta Kyttä (Aalto-yliopisto), Johanna Palomäki (Espoon kaupunki), Sini Puntanen (HSL) ja Kati Vierikko (SYKE). Moderaattorina väitöskirjatutkija Elias Willberg (Helsingin yliopisto).

Esitykset löytyvät soittolistana myös Youtubesta.

Tilaisuudessa esiteltiin myös tuoreen tilaisuuden teemaan kytkeytyvän kirjan “Transport in Human Scale Cities”, jonka ovat toimittaneet Miloš Mladenović, Tuuli Toivonen, Elias Willberg sekä Karst Geurs. Kirja Transport in Human Scale Cities on avoimesti ladattavissa.

Webinaarin järjestämistä tuki Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke.

Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE on Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Action-ohjelman rahoittama Helsingin kaupungin koordinoima hanke, jonka tavoitteena kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja edistää sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla Helsingissä.

Digital Geography Lab on monitieteinen tutkimusryhmä, joka hyödyntää paikkatietoanalytiikkaa ja isoja aineistoja edistääkseen kestävyyttä ja reiluutta yhteiskunnassa. Pyrimme ymmärtämään ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välisiä alueellisia ja ajallista vuorovaikutussuhteita eri mittakaavatasoilla paikallisesta globaaliin.