Digitalian kesäkoulu 2017

Digitalian kesäkoulu oli tänä vuonna 16.-17.8. aiheenaan digitaalisen tiedon käsittelyn eri mahdollisuudet ja muodot. Ohjelma löytyy https://www.xamk.fi/kesakoulu/ . Tällä kertaa oltiin Helsingin yliopiston Minerva-torilla, joka tila täyttyikin liki seitsemästäkymmenestä osallistujasta, ja kaikki kurssin paikat olivatkin täynnä. Pääteemat olivat digitaalisen tiedon juridiikka ja etiikka ja toisena päivänä digitaaliset aineistot ja niiden käyttö.

XAMK:n tutkimusjohtaja Noora Talsi johdatteli päiviin ja toimi puheenjohtajana toivottaen kaikki osallistujat tervetulleiksi XAMK:n, Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston puolesta ja kertoi avauspuheenvuorossaan hieman Digitalia-projektin taustoja ja tekijöitä.

Tampereen yliopiston Pekka Henttonen kertoi uusitussa esityksessään yksityisyydestä asiakirjahallinnossa, jonka jälkeen olikin käytännön esimerkki eräästä julkisuudessakin olleesta tapauksesta, jossa minityöpaja siitä mitä arkistossa säilytetään ja millaisin perustein toimikin hyvänä ajatustenherättäjänä käytännön tilanteisiin. Pahimmassa tapauksessa, jos aineistoa ei säilytetäkään niin menetetään tietoa, jolloin tulevien sukupolvien tutkijoiden on käytettävä vaihtoehtoisia lähteitä. Toisaalta taas, kyse on myös viestinnästä, että kukin osapuoli ymmärtää tietoja jo antaessaan mihin aineistoja voidaan käyttää, mikä yhtä lailla toimii säilyttäjälle ohjenuorana (muiden säännöstöjen ohella).

Pekka Heikkinen Kansalliskirjastosta jatkoi teemaa puhuen DSM-direktiivin uusista tuulista, ja miten ehdotetut tekijänoikeussäännökset vaikuttavat aineistojen käyttöön. Tekstinlouhintaan suhtaudutaan hyväksyvämmin, mutta toisaalta vielä ennen EU:n JURI-ryhmän äänestystä lokakuussa voi ehdotusteksteihin tulla muutoksia julkisen keskustelun myötä, mutta se nähtäneen kun työ etenee.

Pikakatsaus EU-säännöksiin (Pekka Heikkisen esityksestä)

Direktiivi
• Sitoo jäsenmaita tavoitteidensa osalta
• Jäsenmaiden saatettava voimaan kansallisella säädännöllä
• Jäsenmaat voivat itse päättää, miten saatttavat voimaan
Asetus
• Direktiviiä järeämpi (regulation)
• Tulee sellaisenaan voimaan kaikissa jäsenmaissa, ohittaa kansallisen lainsäädännön

Itä-Suomen yliopiston Tomi Voutilainen kertoi puolestaan uudesta tietosuoja-asetuksesta (TsA) ja sen vaatimuksista henkilötietojen suojalle. Lakisääteisten tehtävien hoidossa henkilötietoja voi kerätä/säilyttää tietoja. Käsittelyedellytyksiä on TsA 6 artiklan on kuitenkin useita: suostumus, sopimus, lakisääteiset velvoitteet, rekisteröidyn elintärkeä etu, yleistä etua koskeva teko ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu, kuten vaikka työsuhteissa). Tietosuoja-asetus on myös juuri lausuntokierroksella, johon voi huomioita lisätä lausuntopalvelun kautta

Digitalian asiantuntijat puhuivat myös eettisistä periaatteista sosiaalisen median käytössä (#eettinensome) ja kuinka tutkija voisi toimia sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa on pohdittava koko elämänkaarta, datan keruusta käyttöön. Lisäksi some-alustojen datalle ja datan käyttöehdoissa kannattaa olla tarkkana.

Mutta huolta ei jos kesäkoulu jäi välistä tänä vuonna, suunnitelmissa on järjestää se myös ensi vuonna uudestaan:

Tallenna