Aineistoja esiin tutkimuksen avulla

Tänään sananvapauden päivänä on hyvä muistaa myös mitä hyötyjä tutkimuskäytöstä aineistoille tulee. Tutkimus voi löytää aineistoista, erityisesti suurista kokonaisuuksista, uusia tapoja tulkita historiaamme ja tuoda historiallisia aineistoja paremmin esille. Vaikka tutkimuksella on omat lähtökohtansa, tutkimus yleensä tuo aineistoistakin esille kiinnostavia puolia, joita ehkä itse aineistoa koonnutkaan ei välttämättä huomaa.

Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden kurssin projektityönä on ollut tapana järjestää hackathon, jossa onkin tietojenkäsittelytieteen ja humanististen ja muiden opiskelijoiden yhteistyönä luotukin kiinnostavia kokeiluja ja saatu väitöskirjoja alkuun.

Eräänä vuonna tutkittiin sosialismin tuloa Suomeen, jossa tehtiin kiinnostavia visualisointia sosialistisesti suuntautuneiden lehtien termistöstä suhteessa kaikkiin lehtiin. Tämän ryhmän tuotos sai sen verran huomiotta, että pääsi myös vuoden 2015 Open Finland Challengen finalistiksi

Termin toistuvuuden aikajana – sosialistiset lehdet

DHH16:sta sanomalehtiin löytyi taas kiinnostuneiden ryhmä ja tällöin tutkittiin vuosisadan alun siirtolaisuutta Suomesta Amerikkaan ja verrattiin tätä siirtolaisuuden tilastoihin ja aiempaan tutkimukseen, tutkien sekä artikkeleita että mainoksia.

Sanomalehtiryhmän työn otos DHH16

Vuoden 2017 DHH hackathonissa sanomalehdistä tutki kuinka aineistoista voisi tunnistaa runoutta, jotka olivat 1900-luvun alun sanomalehti- ja aikakauslehtiaineistoissa yleistä, mutta joita ei ole erikseen aineistosta poimittu. Apuna toimi mm. artikkelihakemisto, jossa joitakin runoja oli jo listattuna, jota käytettiin opetusaineistona muiden runojen löytämiseksi.

 

Tämän vuoden hackathon DHH18 on jo suunnitteilla ,joten on jälleen kiinnostavaa nähdä mistä aiheista ja aineistoista osallistujat kiinnostuvat. Ylemmistä esimerkeistä löytää hieman enemmän tietoa DHH15 , DHH16 ja DHH17-blogauksista, joista löytyy myös linkit hackathonin aikana kehitettyihin koodeihin.

Antaisitko sinä aineistojasi louhittavaksi hackathoniin? Mitä aineistoa toivoisit?